Hlavní menu:

Podmenu:Nabídka

Nabídka

Co nabízíme

  • poradenství a konzultace pro rozvoj osobnosti a mezilidských vztahů, pro dospělé bez ohledu na věk, vyznání, politickou nebo národnostní příslušnost
  • poradenství pro rodiče v oblasti výchovných obtíží
  • párové i rodinné poradenství pro vztahy v krizi (poskytují manželé Poláčkovi)
  • doprovázení rodin po ztrátě dítěte v jakémkoli věku
  • doprovázení po ztrátě blízkého člověka
  • účast ve svépomocné skupině „Nejste sami" v Českých Budějovicích
  • účast v projektu „Ztráty a objevy" pro děti, kterým zemřel sourozenec (ve spolupráci s Hospicem sv. Kleofáše v Třeboni)

  

Každý z nás je jedinečným, neopakujícím se originálem, který prochází stálým vývojem. Má svůj vlastní příběh a potřebuje jít vlastní cestou. Zdroje k řešení svých starostí, slabostí i trápení nosíme každý v sobě. Je třeba se soustředit také sám na sebe, na situaci „tady a teď", vnímat svoje potřeby, svoje pocity, svou motivaci, svoje sny, svoji touhu po naplnění smyslu života. Hledat ve svém prostoru zdroje a schopnosti, které umožní některé ze svých představ uskutečnit. Cílem je sebepoznání i ověřování si svého místa mezi ostatními ve spleti vztahů a nejistotách života.

 

 

 

Když duše bolí, je čas ji provázet a léčit:

nasloucháním, dotazováním i vysvětlováním, sdílením, relaxací, nácvikem těžko zvládaných stavů i situací, hledáním nových řešení, vzájemnou podporou...


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021