Hlavní menu:

03.05.2013, kategorie: Ohlasy akcí

A je tu ohlas z Velikonočního víkendového setkání rodin

Klášter Božího milosrdenství Nové Hrady
A je tu ohlas z Velikonočního víkendového setkání rodin

Díky doporučení našich přátel z farnosti jsme se přihlásili na víkend pro rodiny s dětmi v Nových Hradech, které pořádá Diecézní centrum pro rodinu Českobudějovické diecéze. Víkend se konal 19.-21. 4. 2013 a nesl název Eucharistie jako „rodinná slavnost“. Máme 2,5 letého syna a na podobnou akci jsme vyrazili poprvé. Nevěděli jsme, co nás bude čekat, ale toužili jsme po společenství a po blízkosti Krista. Víkend předčil naše očekávání, byl to opravdu požehnaný a povzbuzující čas.

Program začal večeří v krásných prostorách klášterní jídelny, ke stolu se s námi přišel přivítat P. Václav Vacek, který nás duchovně víkendem provázel. Po uspání dětí jsme se sešli na první společné povídání o tom, co a jak doma slavíme a o našich rodinných rituálech. Sešlo se nás celkem 10 rodin a byla jsem velmi příjemně překvapena otevřeností a nenucenou rozpravou všech manželů. Už na první pohled byli sympatičtí a já k nim s obdivem vzhlížela, protože někteří měli s sebou 3 či 4 děti. V sobotu dopoledne byla na pořadu přednáška, kde P. Vacek mnohým z nás ukázal tak trochu jiný pohled na slavení eucharistie. Svým osobitým způsobem prokládaný humornými historkami nás vyburcoval k přemýšlení o podstatě Eucharistie, odkryl nám i pohled na židovské tradice a jejich slavení. Někdy to bylo konfrontační oproti náhledu, který mi byl dosud znám, ale jsem za to ráda, protože mě to přinutilo více přemýšlet. Děti byly mezitím v láskyplné péči místních sestřiček, hrály si ve zdejší třídičce plné hraček, vyráběly, zpívaly písně, poslouchali příběh o ztracené ovečce a Ježíši jako dobrém pastýři. Následovala mše, kde jsme společně přijali Tělo a Krev Páně, kterou sloužil P. Vacek. Oslovilo mě, když vysvětloval, jak to chodilo při židovské hostině a co se za slovy Pána Ježíše při Poslední večeři také skrývalo. Napít vína z kalicha od pána domu dostával nejváženější host, a když Ježíš říká „vezměte a pijte z něho všichni“, dává najevo, že jsme pro něj my všichni nejváženější. Žasnu nad tím, co vše se v liturgii skrývá a jak nás Ježíš miluje.

 Odpoledne přišel na řadu rodinný program. Vyšli jsme ven a hledali ústřižky, ze kterých jsme složili fotku slavnostního stolování. Protože celé dopoledne pršelo, tak si dovedete představit, jak po 45 minutách dopadla naše obuv. Hlavně, že děti byly chvíli venku. Pak už jsme vevnitř ve 3 oddělených skupinkách společně tvořili a povídali. Měli jsme za úkol připravit dekorace na slavnostní stůl při nedělním obědě a ztvárnit scénku, která měla být o hostině, kterou najdeme v Bibli. Skládali jsme slavnostní prostírání z ubrousků dle návodu, kde si hlavu lámali hlavně rodiče, dále jsme si vytvořili svíčku z včelího vosku a navzájem si ji odekorovali. Na naši svíčku připutovalo sluníčko a srdíčko od dalších dvou rodin, které s námi byly ve skupince. Také jsme si zazpívali a trochu při přetahovaní lanem prověřili sílu svalů naší rodiny a to, jak držíme pohromadě. Večer jsme si navzájem vyměnili postřehy z toho, co nás během přednášky oslovilo, a na závěr jsme poseděli u společného stolu při sklence vína (tzv. agape). Měli jsme u sebe nejblíže dva manželské páry, se kterými jsme přátelsky diskutovali do pozdních nočních hodin, a pro nás s manželem to bylo povzbuzení do manželského i duchovního života.

V neděli jsme šli společně s dětmi na mši do místního kostela, pak jsme zahráli biblické scénky a podělili se o společně zážitky a před obědem nastal čas na zhodnocení víkendu. Rozhodně nelitujeme, že jsme jeli. Poznali jsme úžasnou partu lidí, kde uprostřed nás byl milující Bůh. Děkujeme manželům Poláčkovým za krásně připravený program, sestřičkám za zázemí a ostatním rodinám za inspiraci, kterou si neseme do vlastní rodiny. Bohu díky, že takový víkend pro rodiny s dětmi existuje, a doporučujeme všem!

Petra Melcherová


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021