Hlavní menu:

04.12.2009, autor: V.Suchomelová, Lišov, kategorie: Ohlasy akcí

Adventní setkání rodin Nové Hrady 27.11. – 29.11.

Muž a žena v adventu
Adventní setkání rodin Nové Hrady 27.11. – 29.11.

Adventní setkání rodin Nové Hrady 27.11. – 29.11.

„Vystoupit na chvíli ze zaběhlého rodinného koloběhu neuškodí“, pomysleli jsme si, když jsme se na webových stránkách dočetli o možnosti začít letošní advent v klášteře v Nových Hradech, ve společnosti dalších rodin.Sice jsem tak úplně nevěděli, co nás bude čekat, ale protože máme s podobnými celorodinými akcemi moc dobré zkušenosti, těšili jsem se na všechno, co bylo uvedeno v programu: možnost být od pátku do neděle s dětmi i bez dětí, s ostatními manželskými páry i jen sami spolu, najít si čas na adoraci i svátost smíření a v neděli společně slavit mši svatou. Trochu nás „znepokojila“ informace organizátorů Aleny a Pavla Poláčkových, že na nás dospělé bude dohromady 38 dětí, ale další poznámka, že si děti (včetně našich) v sobotu na celé dopoledne vezmou místní sestřičky, nás vysloveně natěšila : - ).

Naprostá většina účastníků se do Nových Hradů sjela v pátek k večeři. Po večeři se rodiče vzájemně seznamovali v knihovně, děti zatím mohly využívat úžasně vybavenou hernu. Díky tomu, že v herně mezi množstvím dětí fungoval osvědčený rodinný systém „starší hlídají mladší“ – tentokrát bez ohledu na rodinou příslušnost, mohla se většina rodičů v klidu věnovat poznávacímu kolečku na téma „ kdo jsme, odkud jsme, proč jsme sem jeli, co očekáváme“.

Sobotní dopoledne patřilo již zmíněnému oddělení dětí od rodičů, a lze říci, že ani jedna skupina nelitovala. Sestřičky zabavily malé děti, společně tvořily a zpívaly v kapli, starší děti se trochu tajemně sdružily s Alenou v jídelně a cosi domlouvaly ohledně odpolední rodinné hry, no a my rodiče..... my jsme se taky měli skvěle! Po přednášce Honzy Samohýla na téma Muž a žena v adventu vyvstalo mnoho otázek, které bylo třeba si v partnerské dvojici probrat, ať už na procházce, nebo v místní neuvěřitelně pohostinné kavárně s domácími zákusky, domácí čokoládou a výbornou kávou.

Po odpoledním spánku vypukla slíbená rodinná hra. Ukázalo se, o čem velké děti v jídelně rokovali. Právě ony totiž byly vedoucími skupin a tedy těmi, kdo rodiče a mladší sourozence, určitě ke své radosti, „úkolovaly“. Rodinné týmy vyrážely na cestu tematicky podloženou adventním čtením z Písma. Z otců rodin se stali poutníci se vším všudy – po Nových Hradech putovali oděni do poutnického pláště, opírajíc se o pořádné sukovice. Postupně všichni prošli čtyřmi zastaveními a do kláštera si každá skupina odnášela symboly čtyř adventních biblických textů: papírový domeček, srdíčko, jásající postavu a korunu.

Poutnické pláště měly po návratu do kláštera další vývoj. Pomocí tiskátek, které tatínci vyrobili podle papírových šablon, barev na textil, které dodali Poláčkovi, a hlavně s velkým výtvarným nasazením všech členů rodin, byly pláště přetvořeny na originální rodinné adventní ubrusy.

Večer mohli rodiče, kterým se podařilo uspat děti ( popř. rodiče, které měli děti větší natolik, že mohli společně sledovat letopisy Narnie), sdílet své manželské radosti a starosti ve skupinách. A protože jednou musí usnout každé dítě (i když to dá někdy velkou práci jemu i rodičům), ke společnému posezení v jídelně jsme se sešli kompletní. Oslava „Církevního Silvestra“, jak jsme si večer před začátkem nového církevního roku výstižně označili, se protáhla do jedné hodiny. S tolika lidmi bylo o čem si povídat!

Neděli po Mši sv. jsme prožívali už s vědomím odjezdu, a tedy trochu smutně. Před obědem se ještě zvlášť v ženské skupině a zvlášť v mužské skupině probrala pozitiva a negativa celého pobytu (ženy se do hledání negativ musely vysloveně nutit), při obědě jsem si společně zazpívali, zamávali si...a pak už jen stáhnout povlečení, pohledem zkontrolovat pokoje a zavřít dveře za vším krásným, inspirujícím a potřebným, co jsem tady, v Nových Hradech, s Boží pomocí prožili.

I když.... jaképak zavírání dveří. Všechno jsme si přece odnesli s sebou domů. Ubrusy v taškách a vše ostatní – v srdci.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021