Hlavní menu:

02.12.2010, autor: Marta Mrvíková, Lenka Pražáková, Pavla Síčová, kategorie: Ohlasy akcí

Biblická zvěst adventu

Adventní setkání 2010 očima rodin v sepsání maminek
Biblická zvěst adventu

Biblická zvěst adventu poprvéSmile

Opět jsme po roce společně s církví vykročili do nového roku. Téměř 20 – většinou jihočeských – rodin či aspoň jejich zástupců (několik i z prachatického vikariátu) již téměř tradičně s českobudějovickým Diecézním centrem pro rodinu v klášteře na Nových Hradech.

Tentokrát motivováni poněkud netradičním knězem P. Václavem Vackem – farářem z dalekého (východočeského) Letohradu. Nejprve nás nadchl pro hlavní postavu adventu – Jana z judské pouště, syna skvělých rodičů – celá tato rodina žijící z Ducha Božího věděla o příchodu Mesiáše své a svým způsobem o něm v Písmu svatém svědčí. Podobně nás P. Václav stačil upozornit ještě na několik dalších úryvků z Bible, které nám ukazují na nejdůležitější cíl adventu – příchod Ježíše Krista Spasitele. Chtěl nám toho sdělit mnohem víc, ale sobotní dopoledne nám k tomu nestačilo, takže pro všechny hlubší zájemce jen odkaz na webové stránky DCR(http://www.dcr.bcb.cz/clanky/Tematicke-texty), kde je možné se jeho myšlenkami k adventu nechat inspirovat. Ale možná nám stačí i mnohem méně, co nás oslovilo a třeba jako jediné, ale účinné téma nám pomůže něco důležitého ve vlastním či rodinném životě uskutečnit. Každopádně P. Vacek nenechal nikoho ze zúčastněných lhostejným, včetně zážitku ze společné eucharistické slavnosti.

Podobně většinu z nás, hlavně děti, zaujal odpolední program připravený manžely Poláčkovými – profesionální Divadlo Studna i soutěže v terénu pro celou rodinu. Jejich závěrečným překvapením byl opět vlastnoručně zhotovený adventní věnec, tentokrát také dosti netradiční a nečekaný. Přišla nám vhod i večerní možnost účasti na adoraci za ochranu počatého života, kterou místní společenství hostitelské Rodiny Panny Marie a farnosti podle návrhu našich biskupů nabídlo v krásném novohradském kostele. Kdo chtěl, mohl vykročit posilněn i svátostí smíření a společnou farní liturgií 1. neděle adventní.

 

Dík za tuhle příležitost zabrzdit v rozjetém tempu, srovnat směr i trochu vydechnout a opět nasát čerstvý, i když venku trochu mrazivý vzduch. Uvnitř máme teplo a trochu světleji a kéž v nás toto dobro s přibývajícími svíčkami adventu roste.

MaM

 

Biblická zvěst adventu podruhéWink

První adventní víkend jsme již po čtvrté strávili v klášteře Božího milosrdenství v Nových Hradech. Tuto akci již tradičně pořádá pro manžele a jejich děti naše Diecézní centrum pro rodinu. Na adventní duchovní obnovu se tentokrát přihlásilo dokonce více rodin, než postačovala ubytovací kapacita kláštera, a někteří účastníci si museli zajistit ubytování v okolních penzionech.

Proč jsme přijeli do Nových Hradů my?

Především vítáme možnost připravit se na plodné prožití adventu, dostat se ze zajetých kolejí a nechat se vést tentokráte Václavem Vackem, farářem z Letohradu, kterého známe osobně již pět let z manželských setkání. Pravidelně se jich účastníme a jsou pro nás osobně velkým požehnáním.

Na víkend bylo třeba se předem připravit přečtením určených textů z Písma a zamyšlením se nad danými otázkami. Prvním tématem přednášky byl Jan Křtitel, největší z lidí, jak říká Ježíš. Dále pak obrácení, které hlásal, kdy nejde o jednorázovou událost, ale o každodenní proces obracení se. Dalším tématem bylo Boží království, které se přiblížilo a které máme nejen denně budovat v sobě samých, ale vytvářet ho i ve svých vztazích, ve svých rodinách.

Pobyt v klášteře v Nových Hradech nám vždy umožňuje ztišit se, využít možnosti očistit srdce ve svátosti smíření, a tak projasnit a obnovit vztahy, pokleknout před svatostánek v tichu klášterní kaple. Na víkendech pořádaných DCR vítáme vždy také možnost setkat se se starými přáteli i novými lidmi a nechat se obohatit o nové názory a podněty. V neposlední řadě je pro nás radostí odpočinout si od každodenní práce v domácnosti a nechat se hostit v překrásně vyzdobeném a čistě prostřeném refektáři výbornou klášterní kuchyní.

Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku.

Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje.

Za rodinu Pražákových Lenka

Biblická zvěst adventu potřetí Laughing

Již nejméně týden předem jsme se těšili na první adventní víkend v Nových Hradech. Posledních několik let se stalo dobrým zvykem, že zde Diecézní centrum pro rodinu České Budějovice, zastoupené manželi Poláčkovými, pořádá adventní setkání pro rodiny s dětmi.

V pátek večer se klášter v Nových Hradech postupně zaplňoval rodinami. Posílili jsme nejprve tělo společnou večeří a po seznámení účastníků, následovala potrava pro duši - přednáška P. Václava Vacka z Letohradu o adventních událostech podle Bible. V sobotu dopoledne povídání o adventu pokračovalo. Stejné téma jsme probírali i v manželských párech. Následovala mše svatá, kterou jsme si mohli prožít bez dětí. Ty měly svůj program, který pro ně připravily sestřičky z Rodiny Panny Marie. Odpoledne jsme shlédli originálně zpracovanou loutkovou pohádku Nebeské království, do jehož tajemství jsme mohli velcí i malí proniknout i díky o králi, princeznách i čertovi. Byla poučná a líbila se nejen dětem. Potom jsme se vypravili do zasněženého zámeckého parku, kde jsme si zahráli hry a zasoutěžili. Po návratu do tepla jsme si vyrobili adventní věnec z vařeček. Večerní program nabídl individuální adoraci, příležitost ke svátosti smíření i společnou diskuzi o dopoledním tématu. Závěrem sobotního večera bylo společné přátelské posezení. V neděli jsme se všichni zúčastnili mše svaté ve farním kostele. Po zhodnocení víkendu a dobrém obědě jsme se rozjeli do svých domovů.

Večer jsme doma, u rozsvícené svíce na adventním věnci, děkovali za vydařený víkend a za to, že jsme si mohli připomenout, že se v adventu připravujeme na příchod Ježíše Krista na svět i do našich srdcí.

Pavla Síčová

 

 

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021