Hlavní menu:

06.05.2010, autor: Alžběta Rosenkrancová , kategorie: Ohlasy akcí

Byl první máj, byl lásky čas …

Klášter Božího milosrdenství Nové Hrady 30.4.-2.5.2010
...a kde jinde dělat fotku

Byl první máj, byl lásky čas …

Přestože jsme se rodinných víkendů s Poláčkovými zúčastnili už dvakrát a moc se nám líbily, tentokrát jsme docela váhali. Téma přednášky „O sexualitě v manželství“ se nám vůbec nezamlouvalo. Co nám kdo ještě bude povídat o sexu? Máme 5 dětí, táhne nám na čtyřicet, tak jakápak sexuální výchova.

Nakonec jsme si přeci jen udělali volný víkend a na poslední chvilku se na májový pobyt přihlásili. Navíc jsme měli zrovna v den příjezdu výročí svatby, tak jsme si oddechový víkend dali jako dárek. A to jsme udělali moc a moc dobře.

Víkend začal jako tradičně v pátek dobrou večeří, po níž jsme se pokusili co nejrychleji uložit rozdováděné děti, abychom se my dospěláci v klidu sešli k úvodnímu povídání. Každý z nás vyprávěl, jak došlo k seznámení s partnerem a byly to velmi různorodé příběhy s velkou dávkou humoru a malou troškou nostalgie. Po takovémto veselém seznámení následovala adorace v kapli, kde jsme všichni vyjádřili vděčnost Pánu za partnera, kterého nám do života dal.

Sobotní dopoledne strávily menší děti se sestřičkami. Na programu bylo hraní, zpívání, došlo i na výrobek a samozřejmě společnou dětskou modlitbu. Velké děti měly volný rozchod po Nových Hradech, což s nadšením využily. Celkově o sobě tahle skupina nedávala během víkendu moc vědět – rychle se skamarádili a drželi se z dosahu rodičů i mladších sourozenců.

My dospěláci jsme se tak mohli nerušeně věnovat jádru celého víkendu – setkání s MUDr. Prokopem Remešem, jeho přednášce a následné diskusi. Ještě před tím však každý z nás dostal dotazník s otázkami k problematice sexu, který si sám pro sebe zodpověděl, a tak si trošku udělal pořádek sám v sobě.

Přednáška byla velice zajímavá, protože dr. Remeš má neobyčejně široký okruh aktivit – pracuje jako gynekolog, ale podílí se i na léčbě závislostí, zabývá se také studiem sekt a mnohým dalším. Vlastní přednáška byla spíš kratší a vymezila několik základních oblastí, které by mohly být potenciálním zdrojem problémů v sexuálním životě věřících manželů. Dr. Remeš ve svém vystoupení bohatě využil spoustu zajímavých případů, se kterými se setkal ve své mnohostranné lékařské i psychoterapeutické praxi. Ponechal velký prostor na konkrétní dotazy posluchačů, kteří se mohli anonymně ptát dle svých aktuálních problémů nebo zájmu.

Po přednášce jsme měli ještě malou chvilku vše probrat s partnerem a už tu byl výborný oběd.

Odpoledne bylo věnováno programu s dětmi. Nejdříve jsme navštívili starou kovárnu a děti (i dospělí) mohly obdivovat kováře při práci. Potom jsme se vypravili jako jednotlivé rytířské rody na středověkou tvrz Cuknštejn. Po cestě jsme dokonce zabloudili, což děti vítaly jako veliké dobrodružství, a dobrodružné to bylo i pro rodiče, protože s sebou cestou necestou vezli několik malých dětí v kočárcích a jeden účastník absolvoval celou trasu na invalidním vozíku. Nakonec se však podařilo hledanou tvrz opravdu najít a odměnou nám byl zajímavý výklad a prohlídka poměrně zachovalé objektu, zčásti dokonce zařízené nábytkem. Zpáteční cesta byla ve znamení obtížných úkolů pro mladé rytíře a dvorní dámy. Došlo na sokolnictví, léčivé byliny, obranu před lupiči a dokonce rytířský turnaj. Rytíři i dvorní dámy si osvojili také nejdůležitější rytířské zásady a hesla.

Večer, když jsme vyčerpané rytíře nakrmili a tentokrát skoro bez protestů uložili, sešli jsme se ke společné debatě nad přednáškou. Rozdělili jsme se pro tento účel na „holky“ a „kluky“. Zvláště v naší „dívčí“ skupině probíhalo povídání velmi spontánně a otevřeně, rády jsme využily příležitost pobavit se o věcech, které se moc často veřejně neřeší.

Potom jsme do pozdních hodin všichni společně seděli u vína a povídali o všem možném.

Ráno se nikomu nechtělo vstávat, hlavně větším dětem, které večer předtím koukaly dlouho na film. Ale čekala nás nedělní mše svatá s inspirativní promluvou Pavla Poláčka a prohlídka kostela a kláštera s průvodcem. Nakonec jsme se sešli ještě naposled před obědem. Alena ukončila dětský program předáním dárků našim rytířům a dvorním dámám, dozvěděli jsme se závěrečné informace a zhodnotili celý víkend.

Domů jsme odjížděli trochu neochotně úplně zavaleni směsí nejrůznějších dojmů, které v nás budou ještě dlouho doznívat. A udělali jsme pořádek v jedné z oblastí, kde je pořád co obměňovat a vylepšovat. Můžeme si teď naplno užívat ten večerní máj, lásky čas…

Na závěr je třeba vyjádřit velký dík i obdiv organizátorům – manželům Poláčkovým. Pořádají tyto akce s mimořádným osobním nasazením a cílem, aby si všichni účastníci odvezli domů maximum zážitků – duchovních i jiných. Jsou příkladem manželů, kteří se výborně doplňují a jejich společným úsilím vzniká dobré dílo.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021