Hlavní menu:

16.09.2015, kategorie: Ohlasy akcí

Byly Bohuslavice Bohu k slávě?

Byly Bohuslavice Bohu k slávě?

„Obklopeni nejrozmanitějšími zvířaty“ aneb rodinné načerpání v Bohuslavicích

 

Krásné letní dny jsou už za námi, ocitáme se v běhu pracovních i školních povinností, a tak vzpomínka na léto jistě potěší. Bylo kde čerpat sílu a radost pro život z víry v rodině pro další všednodenní nasazení, které je obecně náročné, natož pak při úsilí skloubit do jednoho harmonického celku péči o rodinu, potřeby každého v ní (pochopitelně včetně sebe sama)
s požadavky v zaměstnání. Také proto jsme pořádali o prázdninách pravidelný duchovně relaxační pobyt, volba místa padla v letošním roce na osvědčené místo – Bohuslavice, kde jsme byli již podruhé mile přijati. Přinášíme ohlasy účastníků, jsou velice různorodé - tak různé se sešly rodiny na naší akci, a tím větší obohacení jsme pro sebe navzájem znamenali. I podle jazyka poznáte, že nás našla díky oznámení v Proglasu dokonce jedna rodina ostravsko-opavské a brněnské diecéze. Nakonec to nebylo poprvé a taková setkání vždy znovu a znovu rozšiřují obzory…                                                                                                            -dcr-

 

Pestrá paleta duchovních aktivit je během tohoto perfektně zorganizovaného týdenního pobytu střídána hrami pro děti, výlety do blízkého okolí, tvůrčími dílnami a oddechem. Pro rodiny všeho věku a složení se tak jedná o ideální příležitost, jak se odreagovat od každodenního shonu a povinností. Každý si během týdne pro rodinu přijde na své a má navíc možnost mnohdy složité otázky, které jsou probírány, vstřebat, neboť součástí akce je i hlídání dětí zdarma! Za naši rodinu můžeme jen doporučit a těšíme se na setkání s organizátory a účastníky letošního pobytu v příštím roce!

Ať se Vám daří!

Mirek Horák s rodinou

 

 

Prožili jsme týden v typicky venkovském prostředí uprostřed krásné přírody  Vysočiny.

Bylo nás sedm rodin a byli jsme ubytováni na statku v Bohuslavicích. Obklopeni nejrozmanitějšími venkovskými zvířaty jsme zde čerpali potravu pro duši i pro tělo.

Dopoledne se manželské páry s P. Gorazdem, karmelitánem z nedalekého Kostelního Vydří, zamýšleli nad různými duchovními tématy - víra, zlo, odpuštění, svátosti ...
Děti měly zatím svůj program - tvořily se svými vedoucími na téma Stvoření světa.

      Po dobrém obědě a odpočinku následoval odpolední program pro celé rodiny.

Jednou to byla možnost zkusit jízdu na koni, jindy jsme navštívili keramickou dílnu, kde jsme vyzkoušeli malování keramických předmětů. V pátek si rodiny pro sebe navzájem připravily úkoly na šipkovanou. Bylo to zábavné a veselé. Jeden den měla možnost prožít každá rodina podle svých představ – mohli jsme podnikat výlety do okolí,...

      Taková byla ve zkratce naše báječná dovolená pořádaná Centrem pro rodinu Č. Budějovice. Bylo moc příjemné a povzbudivé strávit volný čas s ostatními křesťanskými rodinami ! 

Pavla Síčová 

 

 

Hurá, je tu čas pro odpočinek, čas pro sebe navzájem v rodině, čas objevovat nová místa naší rodné země. No a právě čas dovolené v Bohuslavicích na Hospodářském dvoře v Bohuslavicích, tedy čas i poznávat nové rodiny a prožít v tomto společenství pěkné chvíle plné duchovních podmětů k osobnímu růstu, k zastavení, k zamyšlení a chvíle vzájemného sdílení. Milými průvodci v tento čas nám byli O. Gorazd a manželé Poláčkovi. Vrcholem těchto setkání byly společné mše svaté.           
           No a co naše děti? Hned po příjezdu, kdy jsme se seznamovali, volaly: My jsme Střelnané, jedna rodina, nudu nechceme, dovolená začíná! Dle jejich slov nuda žádná nepřišla, díky skvělým „cérkám“ Zdenči, Dádě a Verči. Společně procházeli den po dni tématem stvořením světa a tvořili plno krásných věcí, zpívali (nejlepší byly ukazovačky), hráli hry, velkým hitem se stalo městečko Palermo. Těmto „cérkám“ i za naše děti moc děkujeme!                                        
NA dovolené přišel čas naplnit společné chvíle též trochu jinak, a to projížďkou na koních, na kterou se hrnuly všechny děti a také maminky. Nebo společný výlet do Premonstrátského

kláštera v  Nové Říši, kam naše rodina pospíchala též kvůli přímluvci sv. Norbertovi, patronu všech těhotných maminek. Těšili jsme se každopádně z vlastní malby novoříšské keramiky.                                           
Nechybělo ani společné odpoledne jen pro rodinu, mohli jsme je strávit třeba v ZOO, v aquaparku v Jihlavě nebo přímo v Bohuslavicích na Hospodářském dvoře na kárách či opět na koni.                  
Závěrem bylo společné odpoledne pro hry, bohoslužbu v přírodě, požehnání rodinám od jejich tatínků  a večer ve společenství s agapé. Byla to oslava společenství, které jsme tam za týden spolu vytvořili a prožili, moc pěkné!                                
Nesmím zapomenout ještě na společné večery pro nás pro rodiče, kdy jsme se mohli vrátit k tématu každodenního dopoledního setkání jako je vztah k Bohu, odpuštění, Eucharistie, svátost manželství a podobně. Díky za ně i za všechny rodiny, které tak s námi prožily tento týden a my mohli odjíždět obohaceni a posilněni s novou nadějí, že je stále důležité hledat cestu  k Bohu, k sobě, k manželovi, ke každému dítěti a ke každému bližnímu. Poděkování na závěr od nás patří manželům Poláčkovým, kteří tento pobyt pro nás připravovali a citlivě a přátelsky nás doprovázeli.         

Moc děkuje rodina Šerá ze Střelné.                                                          

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021