Hlavní menu:

25.03.2020, kategorie: Ohlasy akcí

Co teď?

Mnoho bylo napsáno, mnoho ještě přijde, a tak se chci také zařadit do fronty těch, co mají něco na srdci.

Vy, kdo jste se mnou přišli do nějakého kontaktu na různých setkáních víte, že už tak dva roky hovořím o tématu, jak vychovávat své děti, aby jejich víra nebyla závislá jen na účasti na nedělní bohoslužbě. Mše je vrcholem křesťanského života, ale aby byl vrchol vrcholem, musí něco pod ním něco být. A to především z důvodu, že až děti vyrostou, mše svatá může být opravdu vzácností, protože bude málo kněží. Při tom všem mě ani nenapadlo, že to může být daleko dříve, že i když máme kostely, máme kněze, nemůžeme společně slavit mši.

Z pastýřského listu o. b. Tomáše: „Vyzývám Vás proto, sestry a bratři, k posílení víry. Modlete se, scházejte se k modlitbě ve Vašich rodinách, čtěte Písmo svaté, proste o požehnání a požehnání si navzájem vyprošujte. Vyzývám Vás, manželé, modlete se spolu, vyzývám vás, otcové i matky, zvěte k modlitbě své rodiny, vyzývám vás mladé, využijte svoji digitální šikovnost k vytváření modlitebních skupinek přes sociální sítě, a to jak pro sebe, tak i pro nás ostatní, kteří to s počítačem moc neumíme“

Ne, že bychom nebyli schopní si na televizi či počítači pustit mši svatou a ještě si vybrat toho kazatele, který pohladí moji duši.
Je třeba nezůstat jen u pasivity, na kterou jsme si za leta zvykli, u servisu kněží, který teď nemáme.

Je to opravdu výzva k zorganizování domácí rodinné bohoslužby:
Děti mohou vyzdobit společný stůl, zapálit svíci. Připravit bibli, zpěvníky hudební nástroje atd.
Maminka dá sváteční ubrus. Určitě nebude k zahození, když se na to hezky oblečeme, přesto, že zůstáváme doma. Takové bohoslužbě by měl předsedat otec (není to hra na kněze, i když tato role vychází z všeobecného kněžství, které máme všichni od křtu.) Je to něco, co známe už od našich starších bratří - židů a jejich slavení. Konečně by se mohla vrátit důležitá role otce, který předává víru svým dětem a prosí pro ně za ochranu a požehnání. Předčítá jim Písmo, a může vydat i svědectví, co Slovo Boží pro něj v životě znamenalo a znamená. Společná modlitba kolem společného stolu. Přímluvy za naše blízké, nemocné, za ty, které nyní nemůžeme navštěvovat, abychom je nenakazili. Když budeme hrát a zpívat, nic tím nezkazíme, ba naopak. To, že si navzájem odpustíme, čím jsme si mezi sebou ublížili, to nám pomůže nejen v našich vztazích, ale i ve vztahu k Bohu.
Možná k tomu můžeme přes Skype, či telefon pozvat babičku a dědečka, určitě je to potěší. Také jejich svědectví nás může navzájem velmi povzbudit.
Mohl bych si ještě vymýšlet, ale pro domácí bohoslužbu neexistuje žádný předpis, nechte se proto inspirovat Duchem svatým. Rodina je základním kamenem celé církve.

Ještě jedno téma mám na srdci
: naši kněží se dostali, do nelehké izolace, najednou jako by to, co stálo na nich, těžkou mohou ovlivnit. Slavení mše bez lidí má svůj význam, ale vím ze svědectví, jak je někdy těžké sloužit mši pro pár lidí v kostele, o to náročnější je sloužit v prázdném kostele.
Někteří se chopili různých aktivit prostřednictvím medií. Pro některé, zvláště ty starší, je těžké najít cestu, jak provázet své ovečky na dálku. Určitě je třeba se za kněze modlit, zavolat, zda něco nepotřebují. A připustit, že když oni o nás dlouho pečovali, že právě nyní mohou zakoušet svou opuštěnost, ve kterých jim můžeme pomoct.

Všechny vás zdravím v této zvláštní době přespříliš ponorkové, přeji vám pokoj do manželství, do rodin, pevnou víru a zdraví.

Poláček Pavel, jáhen

Ke stažení: Co-ted-5.mp4, 7 MB


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021