Hlavní menu:

03.05.2015, kategorie: Ohlasy akcí

Do Nových Hradů již tradičně

Do Nových Hradů již tradičně

O víkendu 24.- 25.dubna jsme se zúčastnili pobytu pro rodiny s dětmi v Nových Hradech, který pořádalo Diecézní centrum pro rodinu. Sjeli jsme se v pátek večer z celých Jižních Čech.

Po dobré večeři a ubytování jsme se sešli ke vzájemnému seznámení.

       Tématem víkendu bylo "Efektivní rodičovství," s kterým nás seznámil křesťanský terapeut Jan Čapek. První přednáška byla v sobotu dopoledne poté, co jsme děti svěřili sestřičkám z místního kláštera. Po obědě a odpočinku se každá rodina, podle svých možností, vydala na pouť do Dobré Vody u Nových Hradů. Počasí nám přálo a cesta pěkně ubíhala. Odměnou nám byla osvěžující voda z místního pramene a krásně opravený kostel Panny Marie Těšitelky, který letos slaví 300 let od dokončení stavby. V nádherném kostele se nám i dobře modlilo. Cestou na Dobrou Vodu jsme s dětmi četli biblický příběh o cestě učedníků do Emauz. V cíli nás čekalo pár kontrolních otázek. Večer následovalo pokračování přednášky, které bylo stejně zajímavé, jako první část.

Na závěr dne jsme se  dobře pobavili při společném agapé.

       V neděli jsme se zúčastnili farní mše svaté. Potom jsme vyslechli závěrečný díl "Efektivního rodičovství" a sdíleli jsme své zkušenosti s výchovou v našich rodinách. Pobyt jsme zakončili společným obědem.

       Načerpali jsme mnoho užitečných informací k výchově dětí, pořádně jsme si protáhli kostru při pouti na Dobrou Vodu a poznali jsme nové věřící přátele. Byl to krásný víkend !                                                                                                                                                                                                            Pavla Síčová

 

Od pátku 24. 5. do neděle 26. 4. se uskutečnilo v klášteře Božího milosrdenství na Nových Hradech setkání rodin s mottem: „Efektivní rodičovství“. Pro osm manželských párů přednášel zkušený lektor Mgr. Ing. Jan Čapek, který spolu se svou manželkou této problematice věnuje.
Velmi se mi líbilo, že to „bylo ze života“, pan Čapek působí zároveň jako školní psycholog na čtyřech základních školách v okolí Nymburka a to, že to co nám přednáší, má nejenom nastudováno a promodleno, ale jako otec čtyř dcer i prožito.
Ze setkání si mimo jiné odnáším hezké vzpomínky na vzájemná setkání a obdarování zkušeností jiných párů a velkého významu nejednat ve výchovně (jen) autoritativně.
Stěžejním bodem bylo učit rodiče učit efektivně naslouchat, řešit výchovné problémy, chválit a vychovávat. Přednášky byly doplněny videoukázkami a příklady.
Velmi se mě dotkla momentka, kterou jsme mohli shlédnout v jedné ukázce - životní zkušenost jedné staré paní: „Kárání by mělo být krátké a pochvala by měla trvat o trochu déle...“.
Hezkým momentem byla pěší pouť s dětmi ke krásně opravenému kostelu na Dobré Vodě, kterou jsme v krásném jarní počasí a kvetoucí přírodě šli jako učedníci jdoucí do Emauz, abychom se mohli cestou setkat s Ježíšem a poznat ho při lámání chleba. A nést ho do svých domovů a k lidem kolem nás…

Děkuji manželům Poláčkovým za organizaci a pečlivou přípravu setkání a starostlivost o každého účastníka. Odjížděl jsem z Nových Hradů s pocitem vděčnosti, pokoje a dobře využitého víkendu stráveného s rodinou.

                                                                                                                                             Pavel Ambrož


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021