Hlavní menu:

30.09.2016, kategorie: Ohlasy akcí

Dobyté mety adventního víkendu rodin

"Adventní očekávání" v klášteře Božího milosrdenství v Nových Hradech
Dobyté mety adventního víkendu rodin

Očekávání netradičně 
   Letos poprvé, co se pamatuji, proběhlo tradiční víkendové setkání rodin netradičně v bojových podmínkách. Ne, že by nebylo něco v pořádku s klášterem nebo s jeho vyjímečně úžasným osazenstvem.
   O tyto - uměle nastolené podmínky bojové - se našim dětem postaral letošní host, který zažil bojové podmínky v nejhrubší realitě - vojenský kaplan Jan Böhm. Například při slaňování pod jeho vedením byli na větvi - vlastně na laně - nejen kluci, ale i děvčata...
     Další den při přednášce pro rodiče nechal pater Jan explodovat zdánlivě nestravitelný tematický oříšek - rodokmen našeho Pána Ježíše Krista. Otec Jan ho tedy poněkud brutálně - jistě s nevyhnutelnou pomocí Ducha svatého - nejenže rozlouskl, ale dokonce naservíroval na tak velké kousky, které pro nás byly tak akorát, takže jsme odcházeli  nasyceni poznáním že : rodokmen Ježíše můžeme vnímat jako cestu ke Štěstí , kterým je Bůh. Dozvěděli jsme se, že:
prvních čtrnáct pokolení od Abrahama k Davidovi bylo obdobím slávy Božího lidu,
dalších čtrnáct pokolení od Šalomouna k Jechoniášovi je cestou k babylonskému zajetí, kdy Bůh lidem říká, že sem je dovedly jejich - naše- hříchy a vyzývá svůj lid k cestě pokání za odpuštěním,
abychom nakonec jako lidé pocítili příchod skutečného vládce, kterým je Kristus.
  A jak to celé vyznělo pro náš život v době adventní, která je cestou k Vánocům, jež jsou oslavou Boží věrnosti?
          Že se nemáme bát. Přes svoje selhání se máme vydat na cestu k obnovení Boží radosti v nás.
                                           

Tak šťastnou cestu všem!
                                                                                                                                      -DK-

Chvála Bohu...
Chvála Bohu za společenství, jakákoliv, kdekoliv. Člověk přeci nemá být sám, Bůh Otec ho stvořil pro sebe a pro vztahy vůbec:) Chvála lidem, kteří dokáží snášet společenství variabilních kvalit vytrvale po mnoho let. Takže děkujeme, že jsme směli pravděpodobně po 4. (možná i po 5.) vyrazit na adventní setkání, které tak věrně rok co rok připravuje DCR. Radujeme se i z toho, že s mnohými jsme se směli setkat i v průběhu roku a že i tentokrát přibyly nové tváře. Jsme vděční, protože to není samozřejmostí a kde jsou dva nebo tři v Ježíšově jménu, On sám nezklame. Jistě byl přítomen.
Adventní setkání je pro naší rodinu už skoro návykovou potřebou k otřepání se z dlouhého náročného roku a k zvednutí očí v očekávání příchodu Hospodina, našeho Pána. Ačkoliv v průběhu roku selháváme, tahle tradice adventního setkávání nám vždy znovu dodá odvahu věřit, že naše úsilí není marné. Je to příležitost vytáhnout kostlivce ze skříně a podívat se na něj očima druhých. Je to čas k propuštění, odpuštění sobě, rodině, nepřátelům, složitým vztahům i Bohu. Je to čas nadechnout se a vyznat: ne z vlastních sil, ale silou Ducha svatého.
Setkání s dalšími rodinami věřících křesťanů je obohacením nejen pro nás, ale i, možná především, pro naše děti. Jsme moc hrdí na to, že naše děti smějí znát zblízka sestřičky z kláštera, které se jim plně věnují v sobotu dopoledne, společně s kněžími pečují o nás všechny v průběhu celého víkendu a evidentně se za nás přimlouvají i v průběhu roku. Tentokrát i kněz, který byl hostem adventního setkání, připravoval s těmi staršími dětmi sobotní hru a vůbec je nadchl svojí láskou ke Kristu. Jednoduše voněl nejen nám dospělým. Adventní setkání v klášteře, kde už jsou za ta leta opakování na nás skvěle připraveni, je velkou výsadou. Jen houšť takových prolínání světů laiků a duchovních :)
Doufáme, že budeme moc své děti i nadále vozit nejméně do jejich 18ti let. Momentálně těm našim je 6,5 a 3.
Doufáme, že spolu zestárneme a že se mnohé vztahy ještě prohloubí a další vzniknou k Boží slávě. A pokud ne, tak i přesto už vzniklo mnoho dobrého, co žádný člověk nezničí.

                                                                                                                                           -AB-

Adventní setkání rodin Nové Hrady 2016
O prvním adventním víkendu bylo v klášteře v Nových Hradech pořádně živo. Jako již tradičně se zde sešly rodiny pod vedením manželů Poláčkových z DCR. A bylo nás tentokrát 12 rodin - to je přes 60 účastníků!
Hned večer nás mile překvapil host setkání, vojenský kaplan Jan Böhm, který si vzal početnou skupinu odrostlejších dětí a podnikl s nimi venkovní akci s buzolami, lany atp., ze které byli tito jinak poněkud znudění jedinci zcela nadšeni.
Mezitím se podařilo uložit zbytek menších dětí a P. Böhm se představil nám dospělákům a nabídl malý úvod k sobotní přednášce spolu s pár podněty k zamyšlení. A hned bylo jasné, že to nebude žádné uspávací povídání, ale půjde se až na dřeň problémů.
Tématem sobotního dopoledního programu byl rodokmen Ježíše Krista, velká očekávání v celém průběhu dějin spásy, vrchol i úpadek v dějinách vyvoleného národa, ale také jednotlivé velké i zcela nenápadné a nečekané postavy, které se v rodokmenu vyskytly třeba jakoby náhodou, ale zároveň zcela nezastupitelně. Vše bylo plynule provázáno s našimi osobními „dějinami“, očekáváními, životními situacemi, s tím, že Boží plán je často realizován jinak, překvapivě, nečekaným způsobem, prostřednictvím osob, které bychom asi „nedoporučili“. Otázky k zamyšlení nakonec otevřely tolik různých oblastí, že nám bohatě postačily na celý víkend, i adventní čas.    
Za zmínku určitě stojí již zmíněná skupina větších dětí – stala se z nich za víkend dobrá parta a perfektně naplánovaly a zorganizovaly odpolední venkovní program pro nás všechny.  Po dopoledním duševním a duchovním úsilí jsme uvítali svižnou běhací hru s malými dětmi na krásné zámecké louce.
K tradičním a velmi milým bodům setkání patřila výroba voňavých adventních věnců, večerní adorace, svátost smíření, „agapé“ na závěr církevního roku a také nedělní mše s kázáním Pavla Poláčka na úvod adventu.
Setkání mohlo takto krásně proběhnout díky vynikajícímu zázemí, které poskytuje klášter Nové Hrady – včetně výborného jídla a hlídání (sestry + animátoři).
Na cestu nám Poláčkovi přibalili ještě zamyšlení na jednotlivé adventní neděle, abychom se mohli tématům věnovat i nadále.

Alžběta Rosenkrancová

Adventní obnova v Nových Hradech je pro nás vždy možností jak se na začátku adventu zastavit, duchovně se občerstvit, nasát atmosféru společenství s ostatními rodinami, navíc v krásném prostředí kláštera Božího milosrdentsví.
Navíc letos nám víkend ozvláštnil P. Jan Böhm, který ná s připměl zamyslet se nad spoustou otázek týkajíích se manželství, zakládání rodiny, početí dětí apod., kdy jsme velmi uvítali, že můžeme otevřeně navzájem sdílet názory, pohledy a zkušenosti ostatních.
Pro celou rodinu potom bylo velmi stmelující, že jsme se mohli účastnit rodinné hry v parku, kterou nás s láskou  a péčí provázely starší děti a společně si vyrobit adventní věnec, na který jsme dostali ozdoby, které si budeme jako rodina přidávat každou neděli na adventní věnec a tím se společně můžeme vracet k tématu adventní doby.
Úžasný víkend, děkujeme.

Janouškovi

Ke stažení: Advent.m4a, 767 kB; Ondra-pisnicka-.mp3, 280 kB


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021