Hlavní menu:

10.04.2011, kategorie: Ohlasy akcí

Duchovni obnova podle Janových pašijí Johana Sebastiana Bacha 8.-9.4.

Klášter Božího milosrdenství v Nových Hradech
Duchovni obnova podle Janových pašijí Johana Sebastiana Bacha 8.-9.4.

Při čtení pašijí pukají skály,…

Znáte také tu půvabnou pověst o tom, jak se na Květnou neděli otevírají při čtení pašijového příběhu skály s pokladem a jak to kdysi s jednou maminkou a malým dítětem dopadlo nejdřív špatně, ale nakonec dobře…

Letos jsem si v pátek a sobotu před pátou nedělí postní tenhle dávný příběh připomněla, i když za podstatně jiných okolností.
Byla jsem pozvána svým andělem strážným na duchovní obnovu při pašijích svatého Jana zhudebněných J. S. Bachem. Hudba je mi blízká a duchovně se ráda obnovím, zvlášť pomocí pašijového příběhu s tak krásným hudebním dílem. A tak jsem v doprovodu svého anděla strážného vyrazila. Těšila jsem se, i když malé komplikace se před odjezdem dostavily, tak jako vždycky (možná jejich překonání je ten malinký, ale nezbytný krůček z naší strany směrem k velikému obdarování, kterým nás Bůh chce potěšit, povzbudit, nebo OBNOVIT). Netušila jsem, jak mocná obnova mě čeká.
Manželé Poláčkovi spolu s P.Michalem Pulcem pro nás připravili (necelých třicet účastníků) výjimečně silnou zkušenost, která v nás nejen znovu oživila nejtajemnější příklad Kristova utrpení a lásky, ale zároveň v nás nastartovala živé, obnovené duchovní vnímání. A jak obnova probíhala?
P. Michal Pulec se nejprve velmi pečlivě s trpělivým nasazením věnoval vždy teologickému výkladu textu Janových pašijí (ve třech částech), a na tomto biblickém základu jsme si vyslechli příslušnou část hudebního provedení s vysvětlením skladatelovy myšlenky a jeho hudebního záměru. Překrásné texty vložených chorálních pasáží ve zdařilém překladu nám P. Michal Pulec pohotově zprostředkoval také. Mohli jsme si doslova „sáhnout“ na umění jako dar Ducha svatého. Duch svatý také otevíral brány našeho srdce. Recitativy pašijí vtahovaly do nesmírného dramatu děje, árie vedly mystickou cestou k hlubinám bolestí Kristových ran, chorální pasáže pozdvihovaly uplakané oči duše k nesmírné Boží lásce. Nešlo jen o hluboký zážitek. Na duchovní obnově v Nových Hradech jsem nahlédla do nejdokonalejšího zpovědního zrcadla mého dosavadního života. Významy slov jako odpuštění, obětavost a ochotné přijetí Boží vůle dostaly nečekanou dimenzi. Kristovo utrpení pro mne, pro nás se nedá popsat ani se k němu nějak přiblížit. Nám byla dopřána možnost zahlédnout jen zlomek tohoto nesmírného pokladu v puklé skále vlastního srdce. Vrcholem programu duchovní obnovy pak bylo společné slavení mše svaté, kterou jsme prožívali neobvykle připraveni.
„Skalní hrob Kristův nám peklo zavírá a nebe otvírá“, je jedna z posledních myšlenek chorálního zpěvu Janových pašijí v díle J.S.Bacha.

Mimochodem, skály bývají často ukryté v lesích, a duchovní obnova, o které píši, byla lidově řečeno pořádnou „kládou“ z takového lesa. Dala se unést jen s pomocí pečlivé a laskavé péče rodiny Poláčkových, která se o nás všechny starala v překrásném prostředí novohradského kláštera. Upřímné Pán Bůh zaplať jim i P. Michalu Pulcovi.

Mgr. Štěpánka Talířová

Pašije trochu jinak

Každoročně při velkopátečních bohoslužbách v našich kostelích posloucháme příběh Ježíšova posledního utrpení podle evangelia sv. Jana v různém provedení. Možná málokdo z nás je slyšel zhudebněné Johannem Sebastianem Bachem v podobě barokní. A ještě méně z nás (přes 20 hudbymilovných křesťanů velmi různého věku i postavení) je takto mohlo díky pořádajícímu českobudějovickému DCR prožít během zhruba 24hodinového programu v novohradském klášteře s výkladem P. Michala Pulce jako svou duchovní obnovu před 5. nedělí postní.

Takový umělecký i vnitřní zážitek se pochopitelně těžko dá popsat slovy, ale dá se vyjádřit dík, že hudebním amatérům uměl a chtěl teologický profesionál přiblížit propojení těchto dvou oblastí v díle historického velikána, jemuž také Kristus i hudba byli tak bytostně blízcí. P. Michal s námi postupně probral biblický výklad textu těchto pašijí prokládaných mnoha krásnými chorály a áriemi a zpřístupnil tak celé téměř dvouhodinové Bachovo dílo jako jednu velkou rozjímavou modlitbu, v níž pro mnohé padla i jazyková bariéra německého originálu.
Závěrečnou videoprojekci z úžasného koncertního provedení v kostele v rakouském Grazu jsme pak mohli sledovat s takovým zaujetím a soustředěním jako např. sportovní fanoušci nějaké napínavé utkání. V Ježíšově boji však šlo o nesrovnatelně větší Vítězství, které jsme mohli vytušit i z osobního nasazení všech zúčastněných hudebních interpretů. Kéž nám to pomůže k Božímu vítězství i v našich srdcích.

MaM

Klášterními okny v Nových Hradech...

Klášterními okny v Nových Hradech pronikají do místnosti paprsky. Slunce slaví se svou září krásný den. Skupina lidí, které spojila láska k Bohu a k hudbě ovšem prožívají i světlo jiné. To, které se rodí uvnitř člověka skrze prožitek úžasné hudby J. S. Bacha. Zní Janovy pašije. Tóny jako proud uchvacují srdce, a přestože jsou obtěžkány závažností obsahu tohoto díla, pozvedají z prachu všednosti k naději, k Bohu, jenž přináší život.

Děkuji za tuto akci, která mi přinesla zároveň i ztišení a posilu do dalších dnů.

H. Szpuková


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021