Hlavní menu:

13.12.2015, kategorie: Ohlasy akcí

Glosy posluchačky k přednášce o synodě

Co můžeme očekávat od synod o rodině?

Na podzim 2014 proběhla mimořádná a o rok později řádná synoda o rodině. DCR k tomuto tématu uspořádalo 23. 11. 2015 v Č. Budějovicích přednášku v kostele s příznačným zasvěcením Sv. Rodiny.

Téma rodiny by mělo být aktuální pro každého. Každý z nějaké rodiny vyšel, většina v nějaké žije, připravujeme pro rodinný život další generace. Ale jak moc se během lidského života proměňují její podoby a problémy, jak velmi různé jsou lidské představy o rodině, jak mnoho se pojem rodiny liší napříč různými kulturami a kontinenty! Dá se to vše nějak shrnout do křesťanského pohledu na věc?

První, co už před přednáškou příjemně překvapilo, byla poměrně hojná účast mladších kněží z naší diecéze. Snad jim opravdu na dobré pastoraci těchto základních buněk společnosti i církve záleží, ať už pracují více s mládeží či seniory – vše se prolíná, do rodin patří všechny generace. Je třeba, aby se životy rodin i jejich pastýřů, kteří žijí v celibátu, nějak spojovaly ve vzájemném pochopení, jak se to praktikovalo i při přípravě různých podkladů pro jednání, které připravovali také lidé různých stavů.

Přednášející Mons. Aleš Opatrný z Prahy se péči o rodiny v rámci své pastorační služby věnuje celý život. Mnohé do manželství uváděl i následně s mnohými nesl různé přicházející problémy. Ví, o čem mluví, rozumí také papeži Františkovi, může se kompetentně vyjadřovat ke všem projednávaným tématům obou synod, které jistě pečlivě prostudoval a snažil se takto posluchačům shrnout základní informace z nich, různé zajímavosti z příprav i samotného projednávání i ukázat složitost a mnohovrstevnatost problémů na toto téma.

Kdo se chce více seznámit s obsahem, snadno si najde různé internetové odkazy, např. na http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/synoda-o-rodine-2014-2015/. Všichni teď čekají na závěrečný papežský dokument, který z předaných podkladů po řádném prostudování a pod vedením Ducha svatého vydá pozemská hlava církve papež František. Aplikace do praxe pak bude záležet na porozumění každého z nás.

Snad přednáška účastníkům zodpověděla předložené i mnohé další otázky: Můžeme očekávat změny v dnešní situaci pro rodinu tak složité? Jaké podněty rodině přinesou synody pro hledání cesty ke zvěstování tajemství rodinné lásky? Jak se mohou výsledky mnohadenního jednání kardinálů a biskupů promítnout prakticky v každodenním životě rodiny?

MaM

Ke stažení: Zaverecna-zprava-synodu-o-rodine.pdf, 647 kB


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021