Hlavní menu:

04.07.2014, kategorie: Ohlasy akcí

K milosrdenství v rodině

ohlasy účastníků k červnovému víkendu pro rodiny
K milosrdenství v rodině

Jak jsme se učili milosrdenství

Nejprve jsme se kvůli tomu přihlásili na obvyklou jarní víkendovou akci DCR v klášteře v Nových Hradech, na kterou tentokrát manželé Poláčkovi pozvali jako přednášející křesťanskou teoložku a psycholožku Kateřinu Lachmanovou. Ta má zpracováno i knižně vydáno už roky mnoho zajímavých praktických témat do života, jako např. lidskou lenost, odpuštění, různé druhy spiritualit apod. V pátek večer při vzájemném seznamování (které tentokrát nebylo moc náročné, protože se nás kvůli nucenému přesunu termínu konání sešlo jen 6 rodin, vcelku podobně „nastavených“) nás Katka uvedla do svých tematických úvah a v sobotním dopoledni nám o milosrdenství sdělila tolik inspirativních myšlenek, že těžko zde vybrat jen některou – každého oslovilo něco jiného, jak jsme si shrnuli pak při společné večerní reflexi. Vycházela z milosrdenství Božího, kterého se máme dovolávat, abychom se pak mohli snažit být milosrdní také navzájem.
V programu pro děti bylo zdůrazněno milosrdenství otcovské na biblickém příběhu o marnotratném synu. Během sobotního dopoledne ho s dětmi probraly místní sestry pomocí filmu a omalovánek, starší děti zakusily Boží odpuštění při svátosti smíření a programu s jedním z bratrů. Odpoledne pak rodiny společně zdramatizovaly tento příběh při vycházce do krásné okolní přírody a vyzkoušely si při tom formou postupných scén role milosrdného otce a jeho dítěte, nejprve ztraceného rozhazováním majetku, pak nešťastného svými svázanostmi a nakonec opět přijatého v otcově náruči. Jako důkaz a připomínku dostaly děti od tatínků na závěr vlastnoručně vyrobený prsten, a protože většina zúčastněných byli tentokrát kluci, dárkem pro ně bylo i např. následné společné fotbalové či florbalové utkání v klášterní zahradě. K povzbuzení otcovské role přispěla i neděle s oslavou nejen Boží Trojice, ale také svátku otců – každý otec přítomný v kostele dostal po mši sv. lahvovou pozornost a k ní v přání inspiraci, jak mluvit se svými dětmi.
Jinak probíhala celá akce podle už mnohokrát osvědčeného schématu ke spokojenosti snad všech, včetně maminek, které mohly tentokrát trochu oddechnout v pasivnější roli rodinných režisérek. Vedoucí Alena totiž měla vše tak promyšleně připravené a opět dala do hry celé své milé srdce, že to bylo pro všechny velmi inspirativní. Manžel Pavel ji vždy dobře doplňuje hlavně po organizační stránce a oběma jim za to moc děkujeme. Právě tak velkolepému novohradskému zázemí s příhodným názvem Klášter Božího Milosrdenství.

MaM

Milosrdenství v rodině je žádoucí!

Ve dnech 13. – 15. června 2014 jsme se zúčastnili víkendu pro rodiny v klášteře v Nových Hradech, který pořádalo Diecézní centrum pro rodinu. Provázelo nás téma „Milosrdenství v rodině možné a dokonce žádoucí“, které nám zprostředkovala Kateřina Lachmanová. Sobotní dopoledne bylo věnováno přednášce, ve které nám Katka připomněla velikost Božího milosrdenství a nezbytnost milosrdenství našeho: k partnerovi, k dětem i k sobě samému. Na základě Boží lásky, která se vůči nám projevuje jako milosrdenství, se máme snažit aplikovat milosrdenství vůči ostatním, tedy mít soucit a trpělivost s chybujícími a být ochotní odpouštět.
Během našeho dopoledního programu se děti pod vedením sester seznamovaly různými způsoby s příběhem o marnotratném synovi, jehož roli si vyzkoušely při odpolední procházce. Vyžádaly si od svých otců peníze, které pak utratily za jídlo, pití a hazardní hry. Větší děti pokračovaly v hazardu i poté, co prohrály své peníze, což katechetickým záměrem už nebylo. Pak děti čekala cesta k vepříkům a konečně i rozhodnutí, že se přece jen vrátí domů a poprosí o odpuštění. Cestu jim zkrátili tatínkové, kteří jim běželi naproti. Po návratu do kláštera ještě tatínkové vyrobili dětem prsten.

Večer jsme se sešli bez dětí a u vína probrali další důležitá témata, např. rozdělení domácích prací – velkou oblibu si získalo téma žehlení Usmívající se.

Děkujeme za zázemí kláštera, děkujeme manželům Poláčkovým za organizaci a Katce za zprostředkování tolik potřebného tématu.

Markéta Cinádrová

Ke stažení: ; ;


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021