Hlavní menu:

05.12.2017, autor: Mgr. Pavel Ambrož, Mgr. Pavel Janoušek, kategorie: Ohlasy akcí

Každý den je bojem o přežití nás i naší duše

Letošní krátký advent zahájila naše rodina spolu s ostatními rodinami už podesáté v novohradském klášteře Božího milosrdenství. Spolu s manželkou vnímáme tento vzácný čas jako neocenitelnou nabídku pro celou rodinu vystoupit z každodenního stereotypu rodinného života a vstoupit společně na práh adventu, ať je to při společném pletení adventních věnců, při setkání s radostmi a starostmi ostatních rodin, při setkání se zajímavými lidmi a kněžími. Při možnosti zakusit osobně Boží milosrdenství ve svátosti smíření a mši svaté.

Letos byli pozváni dva zcela rozdílní a přitom vynikající lidé – mladý nositel nejvyššího státního vojenského vyznamenání Kříže obrany státu nadrotmistr Milan Ježek a zkušený kněz, svěží osmdesátník P. Pavel Kuneš.

Obojí mne velmi oslovilo – jak životní poselství P. Pavla Kuneše – „Teprve když jsem přišel na to, že nejsem víc než ostatní, se můj život otevřel“ a „Co jsem já, abych se povyšoval nad druhého člověka“ stejně jako svědectví vojáka, který má osobní zkušenost s válkou v Jugoslávii a Afganistánu a který mj. řekl: „Válku chce ten, kdo jí nezažil.“ Obě tyto osoby však spojovalo ryzí a poctivé srdce a úcta k druhému člověku. Byl jsem moc potěšen setkáním s vojákem a knězem, kteří mají srdce na pravém místě.

Milan Ježek se věnoval dětem, kdy je učil přežití v přírodě – jak si v zasněženém lese vykřesat oheň, ohřát vodu a vybudovat provizorní příbytek. Pater Kuneš jim zas byl k dispozici se svým vlídným a otevřeným srdcem a mohly se ptát, na co chtěly. Nejvíc je zajímalo, jaké je to v nebi a jaké v pekle. Odpověď byla zajímavá – křesťanství je odpovědí na to, jak žít dobře svůj život dnes a nyní. Pán Ježíš je realista a i Vy buďte realističtí.

Moc děkuji Aleně a Pavlovi Poláčků i Rodině Panny Marie za výbornou organizaci víkendu a lásku, se kterou se o nás všechny starali.

Kéž je letošní advent naším obrácením, abychom změnili své smýšlení.  PA

První adventní víkend se uskutečnila pod záštitou Diecézního centra pro rodinu a manželů Poláčkových adventní duchovní obnova rodin v klášteře v Nových Hradech.
Nové Hrady nás přivítali ryze zimním počasím, takže  v klášteře jsme se cítili takřka stejně zmrzle jako mniši před staletími, o to vřeleji nás ale přivítali kněží a sestřičky, kteří jsou pro nás něco jako rodina.
Pátečním a sobotním programem nás provázel P. Pavel Kuneš, kněz starý tělem,ale mladý duchem a plný osobních zkušeností. Co mě nejvíce oslovilo, byla myšlenka, že mezi lidmi nejsou rozdíly, jsme na stejné lodi, jediný rozdíl je v tom, že my věřící jsme poznali učení Ježíše Krista a díky tomu si uvědomujeme, že jsme hříšníci a snažíme se s tím něco dělat a neustále na sobě pracovat.
Odpoledne všechny rodiny společně vyrazily do přírody, kde jsme se zúčastnili kurzu přežití, který nám připravily starší děti pod vedením profesionálního vojáka Milana Ježka, který slouží u brigády rychlého nasazení v Táboře.
Přiznám se, že bych v přírodě sám asi dlouho nepřežil, ale nyní již vím,jak si rozdělat oheň bez sirek, jak postavit přístřešek z pláštěnky nebo třeba  jak vytvořit tepelně izolovaný  příbytek pro zahřátí.
Jenom doufám, že to nikdy nebudu potřebovat:-)).
Poté nám Milan Ježek promítal fotky z jeho mise do Afghánistánu, kdy jsme měli možnost díky němu nahlédnout do života obyčejných lidí, kteří chtějí jenom v klidu přežít hrůzy války. Zodpověděl nám také spoustu zvídavých dotazů o jeho misích, o životě vojáka a také jeho pohled na válku jako věřícího člověka.
Po večeři a adoraci si každá rodina vyrobila adventní věnec, který nás bude provázet celým předvánočním časem.
V neděli dopoledne jsme po mši svaté udělali společné foto a shrnutí celého víkendu a  po dobrém obědě se rozloučili s Novými Hrady a vykročili jsme vstříc adventu.

Na adventní duchovní obnovu se každý rok těšíme víc a více,  je to pro nás zklidnění a zastavení se v předvánočním uspěchaném čase, a připomenutí si toho podstatného, na co se připravujeme.....na příchod našeho Pána.....                                                                                                                            PJ

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021