Hlavní menu:

28.01.2020, kategorie: Ohlasy akcí

Lze předat víru?

sál Děkanství u sv. Mikuláše, U Černé věže 4, vchod blíže Kněžské ul., České Budějovice

V sobotu, 29.2.2020 pořádalo Diecézní centrum pro rodinu v sále Děkanství u sv. Mikuláše setkání na téma Děti, rodina a víra, jehož hostem byl zkušený pastoralista Mons. Aleš Opatrný.

 Setkání proběhlo ve velmi milém, přátelském a rozmanitém duchu. Nejprve si předávali zúčastnění své zkušenosti z předávání víry dětem v menších skupinkách a později si dojmy z tohoto „intimnějšího" povídání shrnuli všichni dohromady s laskavou a zkušenou účastí manželů Poláčkových a Mons. Opatrného.
Vzhledem k tomu, že účast byla hojná, zastoupena rodiči různých věkových skupin, bylo celé dopoledne velmi přínosnou zkušeností, jak pro rodiče dětí ještě malých, tak dospělých a nakonec se mohli zamyslet nad svou rolí i prarodiče.
Každopádně, každý kdo odcházel po tomto dopoledni domů, měl o čem přemýšlet.

 

Poslední únorové sobotní dopoledne se sešla skupina rodičů a prarodičů v sále děkanství nad tématem "Předávání víry v rodině". My všichni, kdo jsme uvěřili a  máme děti, se snažíme pomoci našim potomkům najít poklad víry. A všichni víme, že je to často těžké hledání. Právě proto bylo pro nás povzbuzením sejít se společně, sdílet naše zkušenosti a poslechnout si přednášku Mons. Aleše Opatrného.

Jak setkání probíhalo: nejprve jsem se sešli ve skupinkách, abychom se vzájemně seznámili. Vyšlo tak najevo, že obtížné nebo neúspěšné předávání víry v rodině trápí rodiče menších dětí, dospívajících, dospělých, ale také prarodiče. Přínosné bylo vyslechnout si příběhy tradičních křesťanských rodin, smíšených rodin, z rodin konvertitů i rodin, které prošli nějakou tragédií.

Druhá část setkání byla vyplněna přednáškou P. Opatrného. Soustředil se na vyjasnění otázky co chceme vlastně předat: Tradice? Návyky? Nebo živý vztah ke Kristu?

Mě osobně oslovilo více myšlenek, podělím se alespoň o tři: Každá fáze duchovního života je dobrá, důležité je aby měla správný směr.

Není třeba vnucovat dětem naši představu jejich duchovního života.

A nakonec: Máme Bohu pomáhat s předáním víry - příkladem, modlitbou, důvěrou v Něho a hlavně radostným svědectvím vlastní víry.                                                                                                           MM


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021