Hlavní menu:

05.10.2015, kategorie: Ohlasy akcí

Novinky o VIII. Světovém setkání rodin

Filadelfie
Novinky o VIII. Světovém setkání rodin

se po Filadelfii pohybovalo velké množství skupin všech národností, v rozmanitém složení řeholnic či řeholníků, kněží a rodin. Ale o vzájemné úsměvy, což je jeden z nejsrozumitelnějších komunikačních prostředků, nebylo nouze, jako kdyby se všichni dávno znali. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde pouze o jednu z „mega akcí“, a to včetně dvacetitisícové účasti na teologicko-pastoračního kongresu, který Setkání rodin předcházel. Největší účast v dějinách teologicko-pastoračních kongresů v rámci Světových setkání dala tušit, že mezi posluchači nebyli jen odborníci, ale především ti, kteří chtějí víru žít. Organizátorům se podařilo, že vybraní řečníci, ať kardinálové, biskupové či laici, sdělovali svoje myšlenky často se značnou dávkou humoru a doplňovali je praktickými příklady.
A jaký obraz rodiny byl nabízen? Rozhodně neodrazoval ty, kteří si uvědomují svoje starosti, pochybnosti a hledání. Většinou nebyla nabízena „jednoduchá řešení“, ale nehovořilo se o krizi rodiny, která by neměla východisko. Cílem bylo povzbudit k jednání, které je ve větší či menší míře možné v každé rodině.Slova papeže Františka, které pronesl při Světovém setkání, přinášejí novou naději do pastorace rodin i do rodin samotných. A tak je chceme přiblížit i v tomto článku… 
V kázání hovořil papež o úryvku z evangelia, v němž si učedníci stěžovali Ježíšovi, že někteří lidé činí zázraky, a přitom "nechodí s nimi". Ježíš však apoštoly vyzval, aby jim v tom nebránili. Úryvek podle papeže poukazuje na skutečnost, že Bůh je štědrý a v tomto světě zasévá svou přítomnost, neboť chce pozvat k evangeliu všechny lidi. "Ne my jsme si zamilovali Boha, ale on si nás zamiloval jako první. Tato láska nám dává hlubokou jistotu: On nás hledá a očekává." Učedník má proto doprovázet a podporovat veškeré dobré věci, které se kolem něj nacházejí, nikoliv jim bránit. "Zpochybňovat činnost Ducha svatého, budit dojem, že tato činnost nemá nic do činění s těmi, kdo ´nejsou z naší skupiny´, kdo nejsou ´jako my´, je nebezpečné pokušení. Nejen brání obrácení člověka k víře, nýbrž také vytváří převrácení víry."

Jak dále papež uvedl, víra otevírá "okno" Božímu jednání a ukazuje, že svatost a štěstí spočívají v malých gestech něhy a lásky, jež lze zakoušet v rodině: "Gesta jako teplý pokrm pro toho, kdo čeká s večeří na druhého, jako brzká snídaně toho, kdo doprovází druhého a vstane s ním za východu slunce. Je to požehnání před spaním a objetí po návratu z dlouhého pracovního dne. Láska se projevuje v malých gestech, v každodenní pozornosti na detaily, která dává životu stálou chuť domova. Víra roste, když je prožívána a utvářená  láskou,"řekl papež. Současně také vyzval přítomné, aby nebránili těmto malým gestům lásky, nýbrž je sami vytvářeli.

I v promluvě k biskupům vybídl papež František následně k rozvíjení blízkosti mezi rodinami a církví. "Kéž nám Bůh udělí dar této nové blízkosti mezi rodinou a církví. Rodina je naším spojencem, naším oknem do světa, projevem neodvolatelného Božího požehnání, jež je určeno všem synům a dcerám těchto obtížných i krásných dějin Božího stvoření."

                                                                                              Podle zdrojů RV a NCR
Více včetně jednotlivých člýánků k setkání na 
http://www.rodiny.cz/cirkev-a-rodina/svetova-setkani-rodin/2198-viii-svetove-setkani-rodin


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021