Hlavní menu:

13.11.2018, kategorie: Ohlasy akcí

O přípravách ke svátosti manželství společně a s novými impulzy

farní sál Vodňany
O přípravách ke svátosti manželství společně a s novými impulzy

Sjeli jsme se opravdu ze všech koutů diecéze a myslím, že se setkání vydařilo, přispělo ke vzájemnému obohacení účastníků, vždyť každý si z něj mohl odnést nové podněty ke své službě v tomto oboru.
A opět nejlépe zazní svědectví účastníků, za kněze od P. Jana Kulhánka, za laiky od manželů Kudrnových..

…na setkání kromě dosavadních vlastních zkušeností zaznívala témata o doprovázení a dalším začleněním do života církevního společenství a to včetně prostoru pro evangelizační působení na přicházející žadatele. Velmi často přicházejí lidé, kteří víru nežijí – od těch kdo chtějí pouze obřad v krásném prostoru až po ty, kdo chtějí dát svému vztahu hloubku. Diskuze zahrnula jak individuální tak společnou přípravu několika párů najednou se všemi výhodami i úskalími; organizovaných ve farních prostorách nebo přímo manžely v rodině. Často zaznívala témata dalšího doprovázení, předsudků, evangelizace, začlenění do života farnosti, součinnost laiků a kleriků, společné hledání a naslouchání, odpuštění, ale i potřeba modlitby za ty, kteří se vzájemně odevzdávají před Bohem.

Diecézním centrem pro rodinu byli kromě domácích diecézánů pozváni manželé Kudrnovi z pražské arcidiecéze, kteří již mnoho let při pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích nasazují své síly, aby provázeli a přirozeně svědčili o životě v manželství. Ti také na konci kromě svých zkušeností a postřehů představili stránky http://www.manzelstvi.cz/ včetně pomůcek a materiálů na nich obsažených. 

Děkujeme za pozvání a hned milé přivítání v teple kuchyně, jejíž praktické zařízeni svědčí o připravenosti k setkávání společenství. Vlastní jednání probíhá v nádherném velkém sále v patře. Schází se asi patnáct kněží a pět manželských párů. Po krátkém představení má každý příležitost podělit se o své zkušenosti i hledání, sdílet se s tím, co ho tíží i s tím, co se mu osvědčilo.  Otec Josef se snaží, aby jednání bylo věcné, systematické, stručné a přitom se všichni dostali ke slovu. Zaznívá: jak prolomit ledy u snoubenců, kteří přišli z donucení; nepoučovat – naslouchat, ptát se, vy hledejte svou cestu; zamilovaní snoubenci jsou oslovitelní obrazem Boha – lásky; manželství je krásné; manželský slib – láska je chci tvoje dobro, dávání a odpuštění; modlitba farnosti za snoubence; doprovázení a mnoho dalšího.
Po skončení jsou všichni pozváni opět do kuchyně na výborný guláš. A tak do Prahy odjíždíme posilněni. Nejen na těle. Hlavně setkáním s živou farou, s místní církví, která je na cestě a která upřímně hledá, jak své vnitřní bohatství předat těm, ke kterým je poslána.

 

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021