Hlavní menu:

15.03.2014, kategorie: Ohlasy akcí

Ohlasy rozjímání se Stabat Mater

z duchovní obnovy ve Volfířově
Ohlasy rozjímání se Stabat Mater

Duchovní obnova s hudbou Antonína Dvořáka, Stabat Mater

Hudba Antonína Dvořáka je mou srdeční záležitostí. Jelikož se duchovní hudbě profesionálně věnuji, není divu, že mě zaujalo duchovní zamyšlení pořádané první postní pátek a sobotu ve Volfířově u Dačic. Na obnovu jsem jela s velkým očekáváním. Hned ze začátku mě mile potěšila příjemná domácká atmosféra, která na místní zmodernizované faře vládla. Během víkendu se, myslím, mezi námi vytvořilo pěkné společenství, které jsme prohlubovali především během jídla a pohodové odpolední kávy. V tomto ohledu bych chtěla také vyzdvihnout pozornou starostlivost manželů Poláčkových, kteří se výborně starali jak o hmotnou stránku obnovy, tak o plynulý chod programu a jistě napomohli i zmíněné příjemné atmosféře. Vše bylo umocněno krásným počasím, díky kterému jsme mohli strávit slunečné odpoledne procházkou po blízkém okolí.

Na samotném tématu obnovy mě nejvíce zajímalo, jak bude propojena hudba s duchovní tématikou. Jednotlivé části Stabat Mater doprovázelo rozjímání nad Mariiným životem a klíčovými částmi pašijí. Každý tak mohl spojit konkrétní úryvky s Ježíšovým, potažmo svým životem.  V tomto ohledu jsem opravdu pocítila, jak hudba dokáže projít až k samotné hloubce duše, ukazuje nám cestu k naší podstatě a napomáhá k její proměně. -mt-

 

 

Z vlastní zkušenosti vím, že hudba dokáže vyjádřit to, na co slova prostě nestačí, a zasáhnout opravdu silně a hluboce srdce člověka. Není tedy jednoduché popsat slovy nádherný dojem z duchovní obnovy se Stabat Mater Antonína Dvořáka. Přihlásila jsem se na ni proto, že mám k vážné hudbě velmi blízký vztah a ráda poznávám její duchovní rozměr. Závěrečný poslech celého díla, kterým obnova vyvrcholila, byl pro mne jedním z nejhlubších a nejkrásnějších zážitků s hudbou, a to už jsem nějaký ten koncert měla možnost navštívit. Když ale jdeme na koncert, nemůžeme podle mne tak silný dojem očekávat, pokud mu nepředchází důkladnější seznámení se skladbou, potřebné naladění a duševní rozpoložení. Během této duchovní obnovy jsme měli možnost v soustředěné atmosféře postupně poznat každou z deseti částí Stabat Mater Antonína Dvořáka, poslechnout a porozjímat ji. Proto také mohlo dílo při celkovém závěrečném poslechu tak silně zapůsobit. Z obnovy si tedy odnáším cenné podněty k rozjímání i k přemýšlení nad vlastním životem, nezapomenutelný intenzivní prožitek hudby inspirované Kristovým utrpením a bolestí Matky Boží a snad i nový pohled na bolest v životě křesťana. - mk-

Po delší době jsme měli možnost prožít společný čas pořádaný manželi Poláčkovými. Máme bohaté zážitky z různých společně prožitých akcí. Ale několik let se nám, s ohledem na naše malé děti, nepodařilo realizovat společné setkání.
Když nám přišlo pozvání na duchovní obnovu s paterem Pulcem do Volfířova, ani na okamžik jsem nepochyboval o tom, že se zúčastníme. Pater Pulec působil ve farnosti Jindřichův Hradec, a velice rádi se s ním kdykoli setkáme. Ve Volfířově jsme prožili s dětmi velice příjemný týden o prázdninách a moc rádi se tam vracíme.
V pozvánce na duchovní obnovu bylo mimo jiné uvedeno, že bude spojena s dílem Antonína Dvořáka Stabat Mater. Jak jsem uvedl výše, ani na chvíli jsem nepochyboval, že se zúčastníme, i když s vážnou hudbou nemám žádné zkušenosti a v podstatě ji neposlouchám. Ve spojení s duchovní obnovou mi to ale přišlo jako výborný nápad.
Už z názvu díla je patrné, že pozornost bude soustředěna na Matku Boží. Musím se přiznat, že je mi trochu vzdálena. Přisuzuji to tomu, že jsem „chlap“ a tedy ženské pojetí víry je mi cizí. Mám rád i víru racionálně podloženou a věci pod kontrolou.
Musím přiznat, že právě na tyto věci jsem získal úplně jiný pohled.

Velmi mne zaujal společný život Marie s Ježíšem. Hned na počátku jí Bůh úplně změnil plány v životě a nebyla nouze o bolestné zážitky. Bylo pro mne překvapením, jak působivě lze tyto prožitky zakomponovat do hudby. Pro mne jako hudebního laika byl překvapivý rozsah díla pomocí různých hudebních nástrojů. Ty doplňoval v jedné části sbor zpěváků, v další zase sólisté, jak basoví, tak sopránoví nebo altoví. Prožitek z hudby umocnila kvalitní souprava CD přehrávače a reproduktorů.
Život Marie byl z velké části naplněn odevzdáním se do Božích rukou a plněním jeho vůle. Často se jí stávalo, že události byly v rozporu s jejími přáními a představami. Pro mne je toto těžko „stravitelné“, rád mám věci pevně v rukou, i když si uvědomuji, že musíme dávat dětem více a více volnosti s jejich věkem. Silně na mne zapůsobila skutečnost, když Maria sledovala Ježíše, jak se blíží k utrpení a smrti a pravděpodobně by jej ráda zachránila, ale nemohla. Alespoň takto usuzuji z mateřského citu. Zde velmi silně vystupuje část evangelia Lk 8,19 – „Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat“. Tato zkušenost byla pro Marii zřejmě velmi nepříjemná a nezbývalo jí nic jiného než pravděpodobně z dálky svého syna doprovázet na bolestné cestě zakončené Kalvárií.
Z díla velmi silně vystupuje složitá Mariina cesta,kterou si velmi často idealizujeme pod dojmem konečného Ježíšova vítězství. Myslím si, že temných a bolestných chvil si Matka boží „užila“ velmi mnoho. Pohled na ni, jako na milující matku, kdy může jen pozorovat, jak její syn směřuje do záhuby, velmi přesně vystihuje její život.
Pocity Marie pod křížem patří k nejsilnějším částem díla. Překvapilo mne, jak tyto zážitky ve spojení s hudbou, dokážou  v nitru člověka vyvolat silné emoce.
Chci velmi poděkovat páteru Pulcovi a manželům Poláčkovým za výbornou organizaci duchovní obnovy. Jak po materiální stránce, tak po duchovní. Máme čtyři děti, z toho dvě mladší šesti let a péče o ně je nepřetržitá. O to silněji jsme si prožili den, kdy jsme se nemuseli o nic starat a naopak se někdo jiný staral o nás.                                                                                                                          J.Z.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021