Hlavní menu:

26.12.2014, kategorie: Ohlasy akcí

Ozvěna Labyrintu Víti Marčíka

Ozvěna Labyrintu Víti Marčíka

V neděli 15. února vystoupil v DK Metropol divadelník Víťa Marčík se svou hrou Labyrint světa. Představení, které pořádalo Diecézní centrum pro rodinu v rámci Týdne pro rodinu, se zúčastnilo asi 80 diváků, z čehož velkou část tvořily manželské páry.
V divadlení hře na motivy slavného Komenského knihy si Víťa Marčík nasadil velké brýle a na krk oprátku. Takto spoután procházel jako Komenského hrdina postupně městem symbolizujícím svět a pozoroval, jak žijí všechny vrstvy společnosti, všude však nacházel mnoho špatnosti.
Marčík se projevil jako všestranně nadaný umělec – na jevišti zpíval a hrál na kytaru, dokonce chvilku tančil. Diváky také ohromil promyšleně zpracovanými pomůckami, které postupně tahal z bedny stojící uprostřed jeviště. Po skončení hry ještě přednesl svou pohádku, v níž vystupovaly ženy Éros, Amor, Caritas a Agapé, díky níž my posluchači snáze chápeme rozdíly mezi těmito čtyřmi řeckými slovy, které se všechny předkládají do češtiny stejně – láska.

JZ

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021