Hlavní menu:

20.09.2020, kategorie: Ohlasy akcí

Podzimní kurz přípravy manželství

Podzimní kurz přípravy manželství

Zaměřujeme se na následující témata: biblické pojetí manželství, komunikace, konflikty a jejich řešení, sexualita a rodičovství, duchovní rozměr manželství, manželský slib, základem je křesťanským pohled na manželství a rodinu.
Cílem kurzu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství. Společná příprava nenahrazuje přípravu oddávajícího kněze, toho je potřeba kontaktovat v dostatečném předstihu před svatbou. Kněz se snoubenci probere nezbytné administrativní a právní záležitosti, konkrétní průběh liturgické slavnosti ale i další otázky, které nejsou náplní kurzu.

Jak postupovat v případě zájmu o církevní sňatek nejdete na nových webových stránkách pastoračního centra v sekci centra pro rodinu.

Kurz budeme pořádat třikrát do roka (říjen – listopad, leden – březen, duben – květen) a to vždy v pondělí večer od 19.30 do 21.00 hodin na faře v Ledenicích. Na základě docházky je možné získat potvrzení o účasti. Kurz je dobré absolvovat v klidu v dostatečném časovém předstihu. Přihlašování probíhá elektronicky na www.dcr.bcb.cz.

Příprava může partnery přivést k zamyšlení nad důležitými oblastmi, které přitom dosud neřešili, přináší mnoho podnětů. Velice důležitá je nejen debata účastníků, která přinese cenné obohacení ze setkání, ale zvlášť následná diskuse přímo v páru mimo setkání, ta může pár sblížit a vztah posunout dál.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021