Hlavní menu:

03.05.2010, autor: manželé Jirsovi, manželé Pudíkovi, kategorie: Ohlasy akcí

Prázdné hnízdo

Ktiš 16. 4. - 18. 4 2010
sluníčko nás vytáhlo k rokování při odpolední kávě ven....

Víkend Prázdné hnízdo

 

V polovině dubna jsme měli možnost prožít příjemný víkend pod názvem Prázdné hnízdo, pořádaný Diecézním centrem pro rodinu Biskupství českobudějovického. Ve společenství pěti manželských párů jsme sdíleli své zkušenosti, pocity a problémy nového životního období, období osamostatňování dětí a péče o manželství v jeho další etapě. Podněty k zamyšlení a organizaci víkendu měli na starosti manželé Poláčkovi, jejichž předchozí zkušenosti z podobných akcí byly spojovacím článkem našich debat. Za velmi užitečný považuji mimo jiné rozhovor manželů o samotě v přírodě na téma komunikace v našem manželství a její největší překážky. Velkým povzbuzením byla i modlitba za manželské páry a jejich další životní cestu v prostředí útulné kaple, která je součástí ktišské fary, kde jsme bydleli. Celý víkend považujeme za užitečně využitý a relaxační. Díky za něj.

Lída a Petr Pudíkovi

 

V březnovém čísle Setkání nás zaujala pozvánka na víkendové setkání „Prázdné hnízdo“ a co teď? konané na Ktiši 16-18. dubna. Naše děti před pár lety opustili „rodinné hnízdo“ a již dva roky jsme oba v důchodu. V zaběhlém stylu našeho života jsme se na setkání přihlásili s očekáváním nových podnětů. Těšili jsme se na setkání s novými lidmi a byli trochu zvědaví i na prostředí ktišského střediska pro mládež.

Organizátoři setkání, manželé Alena a Pavel Poláčkovi měli pro nás připravený zajímavý program. Po pátečním seznamovacím večeru byl hlavní program soustředěn na sobotu. Dopoledne jsme vyslechli přednášky na téma „Etapy manželství“ a „Komunikace“. Bylo pro nás poučné zrekapitulovat předchozí etapy našeho života a uvědomit si různá pozitiva i negativa našeho vztahu. Na odpolední procházce měli manželé mezi sebou navzájem promyslet předložené otázky týkající se komunikace mezi nimi a stanovit si, co chtějí spolu zlepšit. Následovalo promítnutí argentinského filmu Prázdné hnízdo. Film upozornil na možná rizika manželského vztahu v etapě, kdy děti odchází z domova a byl podnětem k živé diskuzi. Večer jsme se v místní kapli vzájemně modlili za sebe a naše rodiny. Den jsme ukončily posezením a besedou nad sklenkou vína. V neděli jsme společně slavili eucharistii v místním kostele a po ní zhodnotili, co nám setkání přineslo a co bychom navrhovali zlepšit. Potom už následoval společný oběd a odjezd do našich domovů.

K pohodě našeho pobytu také přispěli František a Jan z ktišského týmu mládeže, kteří zajišťovali naše ubytování a stravování. Jako bonus jsme vnímali i krásné jarní počasí v pošumavské krajině.

Nyní po návratu konstatujeme, že to bylo krásné a užitečné setkání. Sešlo se nás pět manželských párů (včetně Poláčkových). Bylo to velmi hezké společenství lidí, kteří prožívají některé stejné problémy, ale i leccos jiného. Cítili jsme se obohaceni i o zkušenosti druhých. Atmosféra v takovém počtu byla velmi příjemná, ale na druhou stranu jsme si říkali, že by nás mohlo být i víc, hlavně proto, že eventuální další manželské páry se vlastně ochudili o moc hezkou příležitost takový víkend prožít.

Díky manželům Poláčkovým z Diecézního centra pro rodinu, díky i Pánu za příležitost tohoto krásného a podnětného víkendu. Těšíme se na podobné setkání třeba již příští rok.

 

Pavla a František Plátovi

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021