Hlavní menu:

31.03.2018, kategorie: Ohlasy akcí

Prázdné hnízdo popáté

Prázdné hnízdo popáté

Prázdné hnízdo v Rožmitále

V závěru velikonočního oktávu (6.-8. dubna) jsme se zúčastnili víkendového setkání manželů 50+. Téma víkendu  bylo "Jak naplnit prázdné hnízdo". Prázdné hnízdo je výraz označující rodinu, ze které odcházejí dospělé děti, a manželé po letech společné péče o děti  zůstávají sami a tato změna pro ně nemusí být jednoduchá. Stává se, že právě v tomto čase manželství procházejí krizemi a mnohá manželství se po letech společného života rozpadají. Setkání se konalo v Panském domě v Rožmitále pod Třemšínem. Po ubytování se v pátek večer některé páry  účastnily mše svaté v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí, několik kroků od Panského domu. Po večeři následovalo úvodní slovo a vzájemné představení. Bylo nás celkem 10 párů a manželé Alena a Pavel Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu českobudějovické diecéze, kteří celý víkendový program připravili.

Setkání organizovalo Pastorační středisko - Centrum pro rodinu pražské arcidiecéze, ale kromě manželských párů z arcidiecéze (z Prahy, z Dobříše i místní z Rožmitálu) se účastnili i manželé od Hranic na Moravě nebo manželský pár z Církve bratrské z Pardubic. V sobotu po snídani jsme vyslechli přednášku Aleny Poláčkové o rizicích hrozících vztahu po odchodu dětí z rodiny. Po obědě jsme se "povinně" věnovali sdílení v manželském páru, většina z nás k tomu využila procházku v okolí Rožmitálu. Odpolední přednášku o duchovních aspektech prázdného hnízda si připravil Pavel Poláček, ale stejně jako on dopoledne doplňoval přednášku Aleny, tak si nyní Alena občas vzala slovo a doplnila ženský pohled. Po přednášce jsme se rozdělili do dvou skupinek a vyměňovali si zkušenosti rodičů, kteří zůstávají sami, stejně jako jsme byli sami na začátku manželství.

Po večeři následovala v kapli bohoslužba s přímluvnou modlitbou. Tuto možnost využily skoro všechny manželské páry. Bohoslužba vyústila v obnově manželského slibu a každý muž dostal růži, aby ji mohl předat své ženě. Většina z nás považovala tuto část programu za nejhlubší zážitek celého víkendu. Na závěr večera ještě někteří z nás využili možnost shlédnout argentinský film "Prázdné hnízdo".

V neděli po snídani byla možnost navštívit mši svatou, tentokrát v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Stejně jako v pátek ji sloužil P. Petr Misař spolu se dvěma přítomnými jáhny. Dopoledne jsme si opět povídali všichni společně a po obědě jsme se rozjeli do svých domovů s předsevzetím naplnit prázdné hnízdo vzájemným porozuměním a láskou.

Poděkování za podnětný víkend patří nejen manželům Poláčkovým, ale také Lence Trčkové a dalšímu personálu Panského domu, kteří nám připravili dobré jídlo a výborné prostředí.

Ludmila a František Jirsovi


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021