Hlavní menu:

25.05.2009, autor: Erika Suchanová, Stříbřec, kategorie: Ohlasy akcí

S velikonoční radostí v rodině

Nové Hrady 15.5. – 17.5. 2009
S velikonoční radostí v rodině

S velikonoční radostí v rodině

Nové Hrady 15.5. – 17.5. 2009

Když jsme úplně náhodou objevili na internetu pozvánku na víkend pro rodiny, neměli jsme moc jasnou představu, co nás na této akci může čekat. Ale protože máme rádi nové věci a rádi poznáváme nové lidi, vyrazili jsme. Mohu říct, že tyto dva dny naprosto předčily všechna naše očekávání. Alena a Pavel Poláčkovi jsou lidé, kteří dokážou ostatním mnoho dát, poradit i podat pomocnou ruku. Víkend S velikonoční radostí v rodině byl pro mne opravdu velkou duchovní posilou.

První seznamovací večer proběhl v přátelské atmosféře. Veselé historky z rodinného života a písničky s doprovodem kytary nenásilně prolomily počáteční ostych. V sobotu dopoledne, zatímco děti měly zábavný program s řádovými sestřičkami v herně, dospělí se zúčastnili neobyčejně poutavé přednášky Mons. Pavla Posáda s následnou mší svatou.

Po chutném obědě dostala každá rodina svou mapu se zakresleným pokladem a nastala dobrodružná cesta, na jejímž konci čekala na děti sladká odměna. Kromě té byl součástí každého pokladu jeden velikonoční příběh, podle kterého měla každá rodina připravit na druhý den krátké divadelní představení pro ostatní. Nevěřili byste, kolik fantazie a důvtipu všichni ukázali. V knihovně kláštera tak v neděli dokonce pluli tři rybáři na lodi, odehrálo se zde představení se zpěvy a naopak zase pantomima, byli zde andělé, učedníci, Marie Magdaléna a v každé scénce samozřejmě nemohl chybět zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus. Nechybělo nadšení, poučení a především samozřejmě radost, která provázela celé setkání.

Sobotní večer jsme strávili rozděleni na dvě skupiny při vzájemném sdílení. Bylo opravdu o čem mluvit, přednáška pana biskupa Posáda přinesla mnoho podnětů k úvahám a rozjímání. Později večer se obě skupiny spojily a setrvaly v družném rozhovoru skoro do půlnoci. V neděli po mši svaté, kterou provázel nádherný hudební doprovod řádových sestřiček, jsme shlédli výše zmíněná představení a protože sluníčko nám přálo, děti si ještě před obědem užily her na klášterní zahradě. Při loučení jsme se všichni navzájem ujišťovali, že se opět určitě uvidíme na setkání rodin v adventu.

A já bych na závěr ještě ráda řekla, že bylo úžasné, jak jsme byli přátelsky a bezvýhradně přijati do společenství ostatních, přestože nejsme klasická křesťanská rodina. Jsme smíšený pár – já věřící, manžel ne. A když mi manžel doma řekl, že se celý víkend cítil moc dobře a že se těší na další takové setkání, naplnilo mě to skutečnou velikonoční radostí.

Erika Suchanová, Stříbřec


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021