Hlavní menu:

04.05.2015, kategorie: Ohlasy akcí

Slavnostní vernisáž

Slavnostní vernisáž

Velice si vážíme toho, že čas pro vernisáž si udělali nový biskup českobudějovický Mons. Vlastimil Kročil, emeritní biskup Mons. Jiří Paďour a děkan od sv. Mikuláše Mons. Zdeněk Mareš.
Do čela sálu usedli další vzácní hosté, náměstek primátora pro kulturu ing. Jaromír Talíř, který nám významně vyšel vstříc při organizování výstavy a náměstek primátora pro sociální oblast. Ing. Martin Maršík, PhD. – oba pánové převzali záštitu nad výstavou, sociální odbor se stal jejím garantem. Další významný host v čele Mons. Adolf Pintíř, administrátor Českobudějovické diecéze, pronesl jako první krátkou úvodní zdravici. Na něj navázal ing. Maršík a svými výstižnými, místy osobními postřehy o výstavě, s níž se předem seznámil, nalákal přítomné k její následné zevrubné prohlídce. Další slovo, tentokrát delší, připadlo kulturnímu historikovi, Mgr. Zdeňku Bezecnému, Phd. V malém historickém okénku zajímavě promluvil na téma Každodenní život rodiny v proměnách času. Jeho pohled se zaměřil na situaci 19. st., na právní a demografickou stránku manželství. Nejednalo se však o suché vědecké pojednání, pro všechny zúčastněné byla překvapením např. zmínka o rodině Heyrovských (otec nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského je českobudějovickým rodákem!), velice příjemné a oživující byly citace z pramenů, které dokreslovaly živě podobu tehdejší rodiny i úlohu muže v ní. Historik Bezecný v sobě nezapřel pedagoga, když zdůraznil znalost vlastních kořenů jakožto důležitého předpokladu pro porozumění nejen sobě a dějinám, ale i současnému dění, pro schopnost rozlišovat, co je v životě vlastním a společenském dobré a přínosné. Proč jsme zvolili malý historický exkurz právě v programu vernisáže? Nelze totiž opominout, že v letošním roce slaví České Budějovice 750. výročí založení města, a i když se téma rodiny zdá jakoby historii vzdálené, je to právě rodičovství a rodiny, bez nichž by se město nerozvíjelo. Přes všechny proměny času má rodina svou stabilitu a trvající význam.
Průběh slavnostní vernisáže doprovodil na varhany svými krásnými improvizacemi Karel Ochozka a vyprovodil nás pak i do předsální obřadní síně, kde čekal na účastníky slavnostní přípitek. Pronesl jej nový biskup Mons. Kročil, zdůraznil důležitost spolupráce s magistrátem i svou starost o rodinu, kterou vnímá jako prioritu své biskupské služby.

Dále se všichni odebrali přímo do výstavní síně, kde proběhlo i mnoho zajímavých rozhovorů, objevů při interaktivních činnostech… Tak alespoň nahlédněte prostřednictví několika fotografií do atmosféry vernisáže i výstavy samotné. Je pro ně příznačná neformálnost, spontánnost, hravost, tvořivost, je taková, jaké je samo rodičovství, rodina i život sám.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021