Hlavní menu:

26.05.2008, autor: Gabriela a Ladislav Štěpánovi, Ludmila a Pavel Janouškovi, kategorie: Ohlasy akcí

Svatodušní setkání na Nových Hradech

Svatodušní setkání rodin na Nových Hradech

Ve dnech 9.- 11. května se uskutečnilo Svatodušní setkání rodin. Zúčastnilo se ho jedenáct rodin s dětmi od půl roku do dvanácti let a vedli ho manželé Poláčkovi z Diecézního centra pro rodinu.

Do Nových Hradů jsme přijížděli v pátek odpoledne, kde nás vítalo slunečné počasí. V rajské zahradě kláštera jsme potkali další rodiny, některé jsme znali z farnosti a s dalšími jsme se seznamovali. Po ubytování v klášteře nás čekala teplá večeře. První večer byl v duchu seznámení se s programem a sebou navzájem. Večerní modlitba proběhla v kapli kláštera. V sobotu dopoledne měly sestry z komunity – Rodiny Panny Marie, která zde žije, připravený program pro děti ve skupinách podle věku. My dospělí jsme si poslechli přednášku a pak jsme dostali body, o kterých jsme v páru o samotě diskutovali. Témata byla podnětná, některá náročná a burcující. Mluvit mezi sebou, to je čas tak potřebný a důležitý, který si v koloběhu všedních dní často nenajdeme. Odpoledne se celé rodiny společně vydaly na procházku do Terčina údolí. V přestávkách byl připraven program pro děti na téma: Kdo je Duch Svatý? Při názorných ukázkách, že Duch Svatý je jako vítr, oheň, voda a holubice jsem si i já znovu uvědomila tu všestrannost a sílu Ducha svatého. Došli jsme až k vodopádu. Vrátili jsme se znavení, ale v dobré náladě. S uspáváním dětí proto nebyl problém. Večer jsme navzájem sdíleli ve dvou velkých skupinách naše prožitky.

V neděli byla mše v kostele, kde děti nesly spolu s obětními dary trofeje z přírody - vodu z potoka, zapálenou svíčku a větvičky. Po mši svaté každá rodina obdržela malý dárek. Další společný program probíhal venku díky krásnému počasí, které nás celý víkend provázelo. V příjemném prostředí kláštera a v rozkvetlé jarní přírodě jsme si dobře odpočinuli a načerpali duchovně i tělesně. Po tradičně dobrém obědě jsme se rozjeli do svých domovů.

Gabriela a Ladislav Štěpánovi

Májové setkání rodin

Ve druhém květnovém víkendu (9.-11.5.) se uskutečnilo v klášteře v Nových Hradech duchovní setkání rodin s dětmi. Celým setkáním nás opět provázeli pracovníci Diecézního centra pro rodinu manželé Alena a Pavel Poláčkovi. Po pátečním příjezdu a ubytování se všechny manželské páry navzájem seznámili, leckdy velmi originálním způsobem. Poté následovala adorace v klášterní kapli a kdo chtěl, mohl ještě posedět s ostatními u „dobrého vínka“.V sobotu po snídani rodiče předaly děti ke hlídání řádovým sestřičkám, které se o ně vzorně celé dopoledne staraly. Pro manžele byl nachystán dopolední program, který začal přednáškou manželů Poláčkových o vzájemných vztazích a komunikaci v rodině a hlavně mezi manžely. Poté měl každý manželský pár asi hodinu na vzájemný rozhovor dle témat, které dostali k zamyšlení (např. čím jsem v manželství zklamán, co pozitivního vidím na druhém, apod.).Po obědě následoval polední odpočinek a poté odpolední program zaměřený zejména pro děti s tématem Ducha sv. Počasí nám přálo a tak se všichni vydali na procházku do krásného Terčina údolí. Během přestávek se děti dozvěděli něco zajímavého o Duchu sv. a jako úkol na nedělní mši si nasbírali vodu, březové větvičky a svíčky jako symboly Ducha sv. Úžasný byl také vodopád na konci Terčina údolí, který jsme všichni obdivovali a udělali pár krásných fotek. Po večeři a uložení dětí následoval večerní program ve skupinkách, kdy si všichni navzájem sdělovali zážitky z dopoledního vzájemného rozhovoru manželů. Myslím si, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že pro všechny bylo velmi obohacující dozvědět se, že i ostatní páry mají podobné problémy jako ostatní a jakým způsobem je řeší nebo se je snaží řešit. Celý večer potom zakončila společná adorace v klášterní kapli. V neděli ráno jsme oslavil slavnost Seslání Ducha sv. společnou mší v místním kostele, kterou jsme obohatili duchovními písněmi s doprovodem kytary a děti v průvodu s rodiči přinesli své připravené dary. Celé setkání zakončila vzájemná společná debata a zhodnocení celého víkendu, kdy děti sehrály krátkou, ale velmi úsměvnou divadelní scénku a dospělí se dozvěděli o dalších plánovaných akcích Diecézního centra pro rodinu.Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se setkání zúčastnili a především manželů Poláčkovým, kteří celé setkání opravdu „profesionálně“ připravili a již se těšíme na příští společnou akci.

Lída a Pavel Janouškovi

09.05.2008

Svatodušní setkání rodin

Svatodušní setkání rodin
Klášter Božího milosrdenství Nové Hrady

Jak to vypadá, když se sjede 12 rodin do kláštera? A jak vypadá takové pátrání po Duchu svatém? Podívejte se s námi...

 

© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021