Hlavní menu:

08.03.2013, kategorie: Ohlasy akcí

Úvaha o nejen hudební historii jednoho manželství a ohlas

Harmonie v hudbě i manželství po staletích
Úvaha o nejen hudební historii jednoho manželství a ohlas

 Harmonie v hudbě a manželství – trochu okrajově a přece mi rezonují tato slova s naším „manželským prozpěvováním. To prozpěvování samozřejmě není nejdůležitější, na čem stojí společný život. Má ale jednu základní charakteristiku, která platí i ve všech jiných oblastech života. Když tvoříte společně muziku, zpívání, musíte se podřídit řadě společných pravidel, která jsou nadřazena nad individuální chtění. Hudba má řád, který přesahuje všechny naše pocity, touhy, radosti i strasti. A tak společné muzicírování učí nebýt tu sám pro sebe, ale nasadit se do společného směřování. Hudba by měla být především sdílením, předáváním něčeho podstatného, a tak je společné směřování orientováno ke druhým, ke službě.

Nás osobně, tedy mou manželku Janu a mě provedla priorita služby 33letým manželstvím a moc nám pomáhá přemostit a překlenout i chvíle napětí, naštvání na druhého, chvíle nepohody. Zpívali jsme vlastně od dětství, pak v dospívání, pak společně, pak se svými malými, pak i s velkými dětmi. I ve chvílích, kdy se zdá, že nás děti zcela „vyčerpávají, pohlcují“nutnou péči, je myslím dobré dát jasně najevo. Že tu nejsme kvůli sobě, kvůli nim, kvůli rodině, ale kvůli společné službě všem okolo. Snad to ty naše tři děti přijaly, všichni jsou muzikanti a ví, zač je toho loket a zdá se, že i jejich rodiny budou mít muziku uprostřed svého života. Kéž jim to pomůže jako nám.                    

                                                                  Miloslav Esterle, vedoucí vokálního souboru De profundis

„Dnes toužíme díky vzdát“

Toto jsou slova skladby Heinricha Schütze, která zněla 16. února v kostele Svaté Rodiny v Českých Budějovicích. Zde byl pořádán koncert k Národnímu týdnu manželství.
V době, kdy manželství prochází velikou krizí, bylo dobré klidně se posadit a nechat se unášet skladbami velkých mistrů renesance.
Bylo nádherné vnímat atmosféru znovu otevřeného kostela a hlasy komorního pěveckého souboru De Profundis z Plzně. Vedoucí tohoto souboru přirovnal harmonii hudby k harmonii v manželství.
Měla jsme velikou radost, že jsme si s manželem udělali čas, a mohli tak společně děkovat za naše teprve 29leté manželství. Víme, že každý den je pro nás nový začátek.
Zažili jsme hloubku v písních i v našich duších. Všem manželům bych přála, hned časně z rána začínat s chválou (skladba od Orlanda Lasse).

 Marie Flíčková


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021