Hlavní menu:

15.03.2014, kategorie: Ohlasy akcí

Ve světle víry - z poznámek posluchačky

Jiřina Balková
Ve světle víry - z poznámek posluchačky

Nad encyklikou Lumen fidei

 

Tradičně hojně navštívená byla podvečerní přednáška P. Aleše Opatrného, věnovaná nové encyklice papeže Františka, Lumen fidei.  Konala se 24. února v příjemném prostředí přednáškového sálu bývalého piaristického kláštera v Českých Budějovicích a organizovalo ji Diecézní centrum pro rodinu.

Encyklika byla napsána k Roku víry a jak poznamenal P. Opatrný, byla napsána „čtyřručně“. V tomto smyslu tedy představuje v dějinách papežských dokumentů ojedinělý výtvor. Papež Benedikt XVI. ji totiž ještě za svého pontifikátu z velké části připravil, ale nestačil už ji do svého odstoupení dokončit a vyhlásit. Poskytl ji ale papeži Františkovi, který koncept svého předchůdce přijal a text, jak sám uvedl, zčásti doplnil či upravil podle svého. Vezmeme-li v úvahu rozdílnost obou papežů, musíme uznat, že se jedná o obdivuhodný projev jejich vzájemné úcty a osobní pokory.

Encyklika byla slavnostně vyhlášena 5. června 2013 a velice brzy byl k dispozici i její český překlad. Má sloužit jako podnět k orientaci a zejména k meditaci věřících. V předchozích encyklikách  (Deus charitas est, Spe salvi, Caritas in veritate), se Benedikt XVI. věnoval tématům lásky a naděje, a tak víra, jíž je věnována nová encyklika, logicky doplňuje tuto tematickou řadu, věnovanou Božským ctnostem.

V úvodu je uváděn do současnosti pojem „světlo víry“: víra není žádným tmářstvím, ale je člověku užitečná v každé době. V textu je pak víra nahlížena z různých pohledů a ukazována ve vztazích k různým aspektům života.

Lumen fidei představuje, jak řekl P. Opatrný, text k meditaci a k postupnému vnímání, které by mělo věřícího přivést ke skutečnému žití víry. Je to tedy ideální průvodce letošní postní dobou.

BAJ

 


 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021