Hlavní menu:

08.09.2016, kategorie: Ohlasy akcí

Zažít to, že jsme milované Boží děti

ohlas víkendového setkání rodin na Nových Hradech
Zažít to, že jsme milované Boží děti

V rámci letošního týdne pro rodinu se uskutečnilo již tradiční a tentokrát dokonce jubilejní – dvacáté -setkání rodin v Klášteře Božího Milosrdenství v Nových Hradech. Za pozornost stojí i rekordní účast. 18 rodin s celkem asi 50-ti dětmi zcela zaplnilo klášter a blízký penzion. Sešli se staří dobří známí a zároveň se k naší radosti vyskytly i nové tváře.

Ústřední postavou setkání byl kněz salesián Ladislav Heryán. Přednesl přednášku na téma „Život milovaných Božích dětí“, to bylo i mottem celého víkendu. Přednáška byla velmi osobní a bezprostřední, čerpala přímo z bohatých životních zkušeností tohoto kněze a přítomné hluboce oslovila. Byla proložena také písněmi za doprovodu kytary, což dodalo krásnou atmosféru. Mohli jsme si i zakoupit a nechat podepsat autorovu knihu „Exotem na této zemi“.

Program i téma pokračovalo odpoledním rodinným výšlapem v Terezině údolí, kde starší děti připravily zajímavá stanoviště s různými úkoly. K nejdobrodružnějším patřilo brodění zdejší divoké řeky a pravý rytířský souboj. Na závěr došlo i na pasování malých rytířů a oslavu u vodopádu.

Po večeři byl čas na adoraci, svátost smíření a probírání tématu ve skupinkách. Tyto diskuse umožňují účastníkům podělit se o své postřehy a inspirovat se ostatními.

V neděli byla krásná mše svatá s kázáním Pavla Poláčka, krátké zhodnocení víkendu a tradičně výborný oběd. Loučení je pak vždy velmi náročné hlavně pro děti, protože tu má už každé svoji partu vrstevníků.

Na závěr nezbývá než poděkovat manželům Poláčkovým za zorganizování této milé akce. Odjížděli jsme odpočatí s klidem v srdcích a jistotou, že jsme všichni milované Boží děti.                                AR

 

 


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021