Hlavní menu:

09.04.2020, kategorie: Ohlasy akcí

Zelený čtvrtek

Milí přátelé,

Chtěl bych vám dát rovněž pár podnětů, jak můžete slavit tyto dny s rituály ve vašich domovech. Samozřejmě jsou to jen podněty.
Sami uvidíte, co je pro vás možné a co je vám cizí. Záleží na tom, zda žijete sami nebo v rodině. Rituály nám mají pomoct, abychom zakusili tajemství těchto tří dnů v nás samých a v našem společenství. A rituály nás mají také spojovat se všemi, kteří na celém světě musí trpět koronavirem.  Přeji vám, abyste skrze tyto rituály mohli prožít proměnu, která nám v tyto dny zvěstuje:
Proměnu ran v perly,
proměnu smrti ve zmrtvýchvstání,
proměnu z temnoty ve světlo,
proměnu ze ztroskotání v nový začátek.
Chtěl bych vám příští dny poslat rituály na jeden ze čtyř dnů. Tak už budete moct přemýšlet, jak chcete prožít tyto dny sami nebo s rodinou.

Rituály Zeleného čtvrtku
1. Mytí nohou – je to inveliceintimní rituál, který není možný vkaždé rodině. Ale když ho zkusíte, stane se pro vás jistě odobně hlubokou zkušeností jako ji měli tehdy apoštolové ve večeřadle, když jim myl Ježíš nohy (J 13,1-15)
V rodině  otec umyje nohy matce, matka otci a pak střdavě otec a matka myjí nohy dětem. Přitom pronášejí tato slova: Ježíš krsitus, ať tě očistí od všeho, co kalí tvé myšlenky i vnímání  od každé zloby, závisti, od všeho strachu a smutku. Pak mažeme olejem ve stejném pořadí nohy se slovy Ježíš Kristus ať tě pomaže, vyléčí všechny tvé rány, Bůh ať tě posílí abys mohl stát plný důvěry a síly.

2. Chleba a víno
Rodina se shromáždí u stolu Otec nebo matka pomalu lámou chléb. K tomu mohou říkat. Lámeme chléb ve vzpomínkách na to, že Kristus byl zlomen za nás na kříži, abychom my nebyli zlomeni tím vším, co nás postihlo v těchto dnech krize, co zkřížilo naše plány, ale abychom byli prolomeni pro naše pravdivé pojetí sebe sama, pro sebe navzájem a pro nepochopitelnou lásku Boží.
Pak rozdělí otec nebo matka chléb se slovy: Dělíme tento chleba jako znamení pro to, že dělíme vše, co je má pro nás hodnotu a čeho si ceníme – naši lásku, naši sílum naši dlvěru naši touhu.

Pak zvedne otec nebo matka sklenici vína a říká: Děkujeme ti  za víno, znamení lásky Ježíše k nám, které léčí naše rány, potěšuje naše srdce a naplňuje na še tělo i naši duši. Pak rozdělujeme víno, na začátku rozdělování se říká. Rozdlěujeme naši lásku a v ní lásku Ježíše k námPijeme lásku Ježíše a stáváme se v ní spolu jedním.

3. Přímluvy

Po jídle šel Ježíš se svými učedníky na Olivovou horu, aby zápasil v modlitbě s Bohem a spolehl se na Boží vůli.
Tak se dnes modlíme zvláště za lidi, kteří trpí v Itálii kvůli koronaviru, za mnohé, kteří musí umírat osamoceni,  za lékaře a pečovatelea kněze, kteří se sami při své péči nakazili a zemřeli ve službě jiným.

Myslíme na tyto lidi v tichosti a pak se za tyto bližní pomalu společně modlíme Otčenáš.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2021